fbpx

Όροι χρήσης

Ερμηνεία και ορισμοί
Ερμηνεία
Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα γράφεται με κεφαλαίο έχουν τις έννοιες που ορίζονται σύμφωνα με το
τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια έννοια ανεξάρτητα από
είτε εμφανίζονται στον ενικό είτε στον πληθυντικό.

Ορισμοί
Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων:

Ως εφαρμογή νοείται το πρόγραμμα λογισμικού που παρέχεται από την Εταιρεία και μεταφορτώνεται από
Εσείς σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, με το όνομα Go English coach
Ως κατάστημα εφαρμογών νοείται η υπηρεσία ψηφιακής διανομής που λειτουργεί και αναπτύσσεται από την
Apple Inc. (Apple App Store) ή Google Inc. (Google Play Store), στο οποίο η
Η εφαρμογή έχει μεταφορτωθεί.
Ως θυγατρική νοείται οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο.
με ένα μέρος, όπου “έλεγχος” σημαίνει ιδιοκτησία του 50% ή περισσότερο των μετοχών, των μεριδίων
συμφέροντα ή άλλες κινητές αξίες με δικαίωμα ψήφου για την εκλογή διευθυντών ή άλλων
διαχειριστική αρχή.
Λογαριασμός: ένας μοναδικός λογαριασμός που δημιουργείται για Εσάς για να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μας ή σε μέρη της.
την υπηρεσία μας.
Η χώρα αναφέρεται σε: Μοντάνα, Ηνωμένες Πολιτείες
Εταιρεία (που αναφέρεται είτε ως “η Εταιρεία”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας” στο παρόν
Συμφωνία) αναφέρεται στην Voxeme Learning, PO Box 161915 Big Sky, MT 59716.
Το περιεχόμενο αναφέρεται σε περιεχόμενο όπως κείμενο, εικόνες ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να
που αναρτώνται, μεταφορτώνονται, συνδέονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο από Εσάς, ανεξάρτητα από την
μορφή αυτού του περιεχομένου.
Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως ένας υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο.
ή ένα ψηφιακό τάμπλετ.
Ανατροφοδότηση σημαίνει ανατροφοδότηση, καινοτομίες ή προτάσεις που αποστέλλονται από Εσάς σχετικά με το
χαρακτηριστικά, επιδόσεις ή λειτουργίες της Υπηρεσίας μας.
Η δωρεάν δοκιμή αναφέρεται σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι δωρεάν κατά την αγορά ενός
Συνδρομή.
Τα εμπορεύματα αναφέρονται στα αντικείμενα που προσφέρονται προς πώληση στην Υπηρεσία.
Η Αγορά εντός εφαρμογής αναφέρεται στην αγορά ενός προϊόντος, στοιχείου, υπηρεσίας ή Συνδρομής.
μέσω της Εφαρμογής και με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και/ή της
τους όρους και τις προϋποθέσεις του Application Store.
Ως παραγγελίες νοείται το αίτημά σας να αγοράσετε Αγαθά από εμάς.
Οι προωθητικές ενέργειες αναφέρονται σε διαγωνισμούς, κληρώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες που προσφέρονται μέσω του
Υπηρεσία.
Η υπηρεσία αναφέρεται στην εφαρμογή.
Οι συνδρομές αφορούν τις υπηρεσίες ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία που προσφέρονται με συνδρομή.
βάση από την Εταιρεία προς εσάς.
Όροι και Προϋποθέσεις (που αναφέρονται επίσης ως “Όροι”): οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις.
που αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ Εσάς και της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των
την Υπηρεσία.
Ως Υπηρεσία Κοινωνικών Μέσων Τρίτων νοείται οποιαδήποτε υπηρεσία ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων,
πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες) που παρέχονται από τρίτους και ενδέχεται να εμφανίζονται,
που περιλαμβάνονται ή διατίθενται από την Υπηρεσία.
Εσείς σημαίνει το άτομο που αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ή η εταιρεία, ή άλλη
νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω άτομο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, όπως
εφαρμοστέα.

Αναγνώριση

Αυτοί είναι οι Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας και τη συμφωνία
που λειτουργεί μεταξύ Εσάς και της Εταιρείας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και η χρήση της προϋποθέτει την αποδοχή και συμμόρφωσή σας με τα ακόλουθα
με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες
και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν
Διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο
Υπηρεσία.

Δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών. Η Εταιρεία δεν επιτρέπει σε άτομα κάτω των 18 ετών
για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται επίσης από την αποδοχή και
τη συμμόρφωση με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει
πολιτικές και διαδικασίες για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών
όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή τον Ιστότοπο και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και
πώς σας προστατεύει ο νόμος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου μας πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

Τοποθέτηση παραγγελιών για αγαθά
Κάνοντας μια παραγγελία για αγαθά μέσω της Υπηρεσίας, εγγυάστε ότι είστε νομικά σε θέση να
της σύναψης δεσμευτικών συμβάσεων.

Οι πληροφορίες σας
Εάν επιθυμείτε να κάνετε μια παραγγελία για αγαθά διαθέσιμα στην Υπηρεσία, μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε
ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του ονόματός σας, της
email, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας,
Τη διεύθυνση χρέωσης και τα στοιχεία αποστολής σας.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) έχετε το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα(ες)
ή άλλη(ες) μέθοδο(ες) πληρωμής σε σχέση με οποιαδήποτε παραγγελία και ότι (ii) οι πληροφορίες που
είναι αληθείς, σωστές και πλήρεις.

Με την υποβολή αυτών των πληροφοριών, μας παρέχετε το δικαίωμα να παρέχουμε τις πληροφορίες αυτές σε
τρίτους που επεξεργάζονται πληρωμές για σκοπούς διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.

Ακύρωση παραγγελίας
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή για ορισμένους λόγους, όπως
αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Διαθεσιμότητα αγαθών
 • Σφάλματα στην περιγραφή ή τις τιμές των αγαθών
 • Σφάλματα στην παραγγελία σας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας εάν η απάτη ή μια μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη
η συναλλαγή είναι ύποπτη.

Τα δικαιώματα ακύρωσης της παραγγελίας σας
Οποιαδήποτε αγαθά που αγοράζετε μπορούν να επιστραφούν μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
Όροι και η Πολιτική Επιστροφών μας.

Η Πολιτική Επιστροφών αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Παρακαλούμε διαβάστε τις επιστροφές μας
Πολιτική για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το δικαίωμά σας να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

Το δικαίωμά σας να ακυρώσετε μια παραγγελία ισχύει μόνο για τα αγαθά που επιστρέφονται στην ίδια κατάσταση.
όπως τα λάβατε. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε όλες τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων, τα έγγραφα
και περιτυλίγματα. Αγαθά που έχουν υποστεί ζημιά ή δεν είναι στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε
ή τα οποία είναι φθαρμένα απλώς πέρα από το άνοιγμα της αρχικής συσκευασίας δεν επιστρέφονται. Εσύ
θα πρέπει επομένως να φροντίζετε εύλογα τα αγαθά που αγοράσατε όσο αυτά βρίσκονται στο δικό σας
κατοχή.

Θα σας αποζημιώσουμε το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα λάβουμε το επιστρεφόμενο
Αγαθά. Θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την παραγγελία και δεν θα
επιβαρύνεται με οποιαδήποτε τέλη για την εν λόγω επιστροφή.

Δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα ακύρωσης μιας παραγγελίας για την προμήθεια οποιουδήποτε από τα ακόλουθα αγαθά:

 • Η προμήθεια αγαθών κατασκευασμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας ή σαφώς εξατομικευμένων.
 • Η προμήθεια αγαθών που λόγω της φύσης τους δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή,
  επιδεινώνονται γρήγορα ή όταν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει.
 • Η προμήθεια αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και ήταν αποσφραγισμένα μετά την παράδοση.
 • Η προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, σύμφωνα με τη φύση τους, είναι αναπόσπαστα
 • αναμεμειγμένα με άλλα αντικείμενα.
 • Η παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση έχει ξεκινήσει με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας και έχετε αναγνωρίσει την απώλεια του δικαιώματος ακύρωσης.

Διαθεσιμότητα, σφάλματα και ανακρίβειες
Ενημερώνουμε διαρκώς τις προσφορές των Αγαθών μας στην Υπηρεσία. Τα αγαθά που διατίθενται στο
Η Υπηρεσία μας μπορεί να είναι λανθασμένα τιμολογημένη, να περιγράφεται ανακριβώς ή να μην είναι διαθέσιμη, και Εμείς μπορεί να
αντιμετωπίζουμε καθυστερήσεις στην ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με τα Αγαθά μας στην Υπηρεσία και στο
διαφήμιση σε άλλους ιστότοπους.

Δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένης της
τιμές, εικόνες προϊόντων, προδιαγραφές, διαθεσιμότητα και υπηρεσίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να
να αλλάζει ή να ενημερώνει τις πληροφορίες και να διορθώνει λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις ανά πάσα στιγμή
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πολιτική τιμών
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις τιμές της ανά πάσα στιγμή πριν από την αποδοχή μιας παραγγελίας.

Οι αναφερόμενες τιμές μπορούν να αναθεωρηθούν από την Εταιρεία μετά την αποδοχή μιας παραγγελίας κατά την
περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος που επηρεάζει την παράδοση και προκαλείται από κυβερνητική δράση, μεταβολή της
τελωνειακούς δασμούς, αυξημένα έξοδα αποστολής, υψηλότερο κόστος συναλλάγματος και κάθε άλλο
θέμα πέραν του ελέγχου της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε
Η παραγγελία σας.

Πληρωμές
Όλα τα αγαθά που αγοράζονται υπόκεινται σε εφάπαξ πληρωμή. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω
τις διάφορες μεθόδους πληρωμής που διαθέτουμε, όπως Visa, MasterCard, Affinity Card,
κάρτες American Express ή διαδικτυακές μεθόδους πληρωμής (PayPal, για παράδειγμα).

Οι κάρτες πληρωμής (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες) υπόκεινται σε ελέγχους επικύρωσης και
εξουσιοδότηση από τον εκδότη της κάρτας σας. Εάν δεν λάβουμε την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, θα
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη παράδοση της παραγγελίας σας.

Συνδρομές

Περίοδος συνδρομής
Η Υπηρεσία ή ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας είναι διαθέσιμα μόνο με συνδρομή επί πληρωμή. Θα
να χρεώνεται εκ των προτέρων σε επαναλαμβανόμενη και περιοδική βάση (όπως καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία ή
ετησίως), ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος συνδρομής που επιλέγετε κατά την αγορά του
Συνδρομή.

Στο τέλος κάθε περιόδου, η Συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα με τα ίδια ακριβώς
όρους, εκτός εάν την ακυρώσετε εσείς ή η Εταιρεία την ακυρώσει.

Ακυρώσεις συνδρομών
Μπορείτε να ακυρώσετε την ανανέωση της συνδρομής σας είτε μέσω της σελίδας ρυθμίσεων του λογαριασμού σας είτε μέσω
επικοινωνία με την Εταιρεία. Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για τα τέλη που έχετε ήδη καταβάλει για το
τρέχουσα περίοδο συνδρομής και θα έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μέχρι το τέλος της περιόδου συνδρομής σας.
τρέχουσα περίοδο συνδρομής.

Εάν η Συνδρομή έχει πραγματοποιηθεί μέσω Αγοράς εντός εφαρμογής, μπορείτε να ακυρώσετε την ανανέωση.
της συνδρομής σας με το κατάστημα εφαρμογών.

Τιμολόγηση
Πρέπει να παρέχετε στην Εταιρεία ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων
όνομα, διεύθυνση, πολιτεία, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου και έγκυρες πληροφορίες για τη μέθοδο πληρωμής.

Σε περίπτωση που η αυτόματη χρέωση δεν πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία θα εκδώσει ένα ηλεκτρονικό
τιμολόγιο με την ένδειξη ότι πρέπει να προχωρήσετε χειροκίνητα, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, με το
την πλήρη πληρωμή που αντιστοιχεί στην περίοδο χρέωσης όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο.

Εάν η Συνδρομή έχει πραγματοποιηθεί μέσω μιας Αγοράς εντός εφαρμογής, όλες οι χρεώσεις διεκπεραιώνονται από τον
Application Store και διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του Application Store.

Αλλαγές τελών
Η Εταιρεία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, μπορεί να τροποποιήσει τα τέλη συνδρομής. Οποιοδήποτε
Η αλλαγή του τέλους συνδρομής θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος της τρέχουσας Συνδρομής.
περίοδο.

Η Εταιρεία θα σας παρέχει εύλογη προηγούμενη ειδοποίηση για οποιαδήποτε αλλαγή στη Συνδρομή.
αμοιβές για να σας δοθεί η ευκαιρία να τερματίσετε τη συνδρομή σας πριν η αλλαγή αυτή γίνει
αποτελεσματική.

Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς μετά την έναρξη ισχύος της αλλαγής του τέλους συνδρομής.
αποτελεί τη συμφωνία σας να πληρώσετε το τροποποιημένο ποσό συνδρομής.

Επιστροφές
Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο, τα καταβληθέντα τέλη συνδρομής δεν επιστρέφονται.
Ορισμένα αιτήματα επιστροφής χρημάτων για Συνδρομές μπορεί να εξεταστούν από την Εταιρεία κατά περίπτωση και να ικανοποιηθούν κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

Εάν η Συνδρομή έχει πραγματοποιηθεί μέσω μιας αγοράς εντός εφαρμογής, το κατάστημα εφαρμογών του
θα ισχύει η πολιτική επιστροφής χρημάτων. Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με την
Application Store απευθείας.

Δωρεάν δοκιμή
Η Εταιρεία μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να προσφέρει μια Συνδρομή με Δωρεάν Δοκιμή για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
χρονικό διάστημα.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισάγετε τα στοιχεία χρέωσης για να εγγραφείτε στη Δωρεάν δοκιμή.
Εάν καταχωρίσετε τα στοιχεία χρέωσης κατά την εγγραφή σας για μια Δωρεάν δοκιμή, δεν θα
χρεώνεται από την Εταιρεία μέχρι να λήξει η δωρεάν δοκιμή. Την τελευταία ημέρα της δωρεάν δοκιμής
περίοδο, εκτός εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, θα χρεωθείτε αυτόματα με το
τα ισχύοντα τέλη Συνδρομής για τον τύπο Συνδρομής που έχετε επιλέξει.
Ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα (i) να τροποποιήσει τους όρους και τις
όρους της δωρεάν δοκιμαστικής προσφοράς, ή (ii) να ακυρώσει την εν λόγω δωρεάν δοκιμαστική προσφορά.

Αγορές εντός εφαρμογής
Η Εφαρμογή μπορεί να περιλαμβάνει Αγορές εντός εφαρμογής που σας επιτρέπουν να αγοράσετε προϊόντα, υπηρεσίες ή
Συνδρομές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις Αγορές εντός εφαρμογής χρησιμοποιώντας το
Η συσκευή μπορεί να ορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστήματος εφαρμογών ή στους δικούς σας
Ρυθμίσεις βοήθειας της συσκευής.

Οι Αγορές εντός εφαρμογής μπορούν να καταναλωθούν μόνο εντός της Εφαρμογής. Αν κάνετε μια In-app
Αγορά, η εν λόγω In-app Αγορά δεν μπορεί να ακυρωθεί αφού έχετε ξεκινήσει τη λήψη της.
Οι Αγορές εντός εφαρμογής δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με μετρητά ή άλλα ανταλλάγματα ή με άλλο τρόπο.
μεταφέρεται.

Εάν κάποια Αγορά εντός εφαρμογής δεν έχει μεταφορτωθεί επιτυχώς ή δεν λειτουργεί αφού έχει μεταφορτωθεί.
επιτυχώς κατεβάσει, εμείς, αφού αντιληφθούμε το σφάλμα ή ειδοποιηθούμε για το
βλάβη από εσάς, διερευνήστε την αιτία της βλάβης. Θα ενεργούμε λογικά όταν αποφασίζουμε εάν
να σας παράσχει μια αντικαταστατική αγορά εντός εφαρμογής ή να σας χορηγήσει ένα διορθωτικό για την επιδιόρθωση της
σφάλμα. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας χρεώσουμε για την αντικατάσταση ή την επισκευή της Αγοράς εντός εφαρμογής. Στην απίθανη περίπτωση
περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να αντικαταστήσουμε ή να επισκευάσουμε τη σχετική Αγορά εντός εφαρμογής ή δεν είμαστε σε θέση να
να το πράξουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για Εσάς, Εμείς
θα εξουσιοδοτήσει το Κατάστημα Εφαρμογών να σας επιστρέψει ένα ποσό μέχρι το κόστος της σχετικής
Αγορά εντός εφαρμογής. Εναλλακτικά, εάν επιθυμείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με την ακόλουθη διεύθυνση
το κατάστημα εφαρμογών απευθείας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλες οι διαδικασίες χρέωσης και συναλλαγών διεκπεραιώνονται από την
Application Store από όπου κατεβάσατε την Εφαρμογή και διέπονται από το εν λόγω
τους όρους και τις προϋποθέσεις του Application Store.
Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την πληρωμή με τις Αγορές εντός εφαρμογής, τότε πρέπει να επικοινωνήσετε με το
Application Store απευθείας.

Προωθητικές ενέργειες
Οποιεσδήποτε προωθητικές ενέργειες διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας ενδέχεται να διέπονται από κανόνες που είναι
χωριστά από τους παρόντες Όρους.
Εάν συμμετέχετε σε οποιεσδήποτε Προσφορές, παρακαλούμε διαβάστε τους ισχύοντες κανόνες καθώς και τους δικούς μας
Πολιτική απορρήτου. Εάν οι κανόνες μιας Προωθητικής ενέργειας συγκρούονται με τους παρόντες Όρους, οι κανόνες της Προωθητικής ενέργειας
θα ισχύει.

Λογαριασμοί χρηστών
Όταν δημιουργείτε λογαριασμό σε εμάς, πρέπει να μας παρέχετε ακριβείς πληροφορίες,
πλήρη και επίκαιρα ανά πάσα στιγμή. Η παράλειψη αυτή συνιστά παραβίαση των Όρων, η οποία
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας στην Υπηρεσία μας.
Είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και για
οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες με τον κωδικό πρόσβασής σας, είτε ο κωδικός πρόσβασής σας είναι με την Υπηρεσία μας
ή μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης τρίτου μέρους.

Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε οποιονδήποτε τρίτο. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως
μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη το όνομα άλλου προσώπου ή οντότητας ή που δεν είναι νόμιμο.
διαθέσιμο προς χρήση, όνομα ή εμπορικό σήμα που υπόκειται σε δικαιώματα άλλου προσώπου ή
οντότητα εκτός από εσάς χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση, ή ένα όνομα που είναι διαφορετικά
προσβλητικό, χυδαίο ή άσεμνο.

Περιεχόμενο
Το δικαίωμά σας να δημοσιεύετε περιεχόμενο
Η Υπηρεσία μας σας επιτρέπει να δημοσιεύετε Περιεχόμενο. Είστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που αναρτάτε στο
την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας και της καταλληλότητάς της.

Με την ανάρτηση Περιεχομένου στην Υπηρεσία, Μας παραχωρείτε το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιούμε, να τροποποιούμε, να δημοσιοποιούμε
να εκτελεί, να προβάλλει δημοσίως, να αναπαράγει και να διανέμει το εν λόγω Περιεχόμενο στην ιστοσελίδα και μέσω αυτής.
Υπηρεσία. Διατηρείτε όλα τα δικαιώματά σας για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλετε, αναρτάτε ή προβάλλετε στο
ή μέσω της Υπηρεσίας και είστε υπεύθυνοι για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Συμφωνείτε ότι
η παρούσα άδεια χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα να διαθέτουμε το Περιεχόμενό σας σε άλλους χρήστες της ιστοσελίδας
Υπηρεσία, οι οποίοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Περιεχόμενό σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) το Περιεχόμενο είναι δικό σας (σας ανήκει) ή έχετε το δικαίωμα να
να το χρησιμοποιήσετε και να μας παραχωρήσετε τα δικαιώματα και την άδεια χρήσης που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, και (ii) την ανάρτηση των
Το Περιεχόμενό σας στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής δεν παραβιάζει τα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, τα δικαιώματα δημοσιότητας,
πνευματικά δικαιώματα, συμβατικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

Περιορισμοί περιεχομένου
Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των χρηστών της Υπηρεσίας. Ρητά
κατανοείτε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο και για κάθε δραστηριότητα που
συμβαίνει στο λογαριασμό σας, είτε αυτό γίνεται από εσάς είτε από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας.
Δεν μπορείτε να μεταδώσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που είναι παράνομο, προσβλητικό, ενοχλητικό, που αποσκοπεί στην αηδία,
απειλητικά, συκοφαντικά, δυσφημιστικά, άσεμνα ή με άλλο τρόπο επιλήψιμα. Παραδείγματα τέτοιων
Το ανεπιθύμητο Περιεχόμενο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Παράνομη ή προώθηση παράνομης δραστηριότητας.
 • Δυσφημιστικό, μεροληπτικό ή κακοπροαίρετο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αναφορών ή σχολίων σχετικά με τη θρησκεία, τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, την εθνική/εθνοτική καταγωγή ή άλλες στοχευμένες ομάδες.
 • Spam, που παράγεται από μηχανήματα ή τυχαία, που συνιστά μη εξουσιοδοτημένη ή μη ζητηθείσα διαφήμιση, αλυσιδωτές επιστολές, οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένης προσέλκυσης ή οποιαδήποτε μορφή λαχειοφόρου αγοράς ή τυχερών παιχνιδιών.
 • Περιέχει ή εγκαθιστά ιούς, σκουλήκια, κακόβουλο λογισμικό, δούρειους ίππους ή άλλο περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί ή προορίζεται να διαταράξει, να βλάψει ή να περιορίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να βλάψει ή να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή άλλες πληροφορίες τρίτου προσώπου.
 • Παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους, συμπεριλαμβανομένης της πατέντας, του εμπορικού σήματος, του εμπορικού μυστικού, των πνευματικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος δημοσιότητας ή άλλων δικαιωμάτων.
 • Προσποίηση οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας και των υπαλλήλων ή εκπροσώπων της.
 • Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.
 • Ψευδείς πληροφορίες και χαρακτηριστικά.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να καθορίζει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τα εξής
αν οποιοδήποτε Περιεχόμενο είναι κατάλληλο και συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους, να αρνηθεί ή να αφαιρέσει
αυτό το περιεχόμενο. Η Εταιρεία διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να προβαίνει σε μορφοποιήσεις και διορθώσεις και
να αλλάξετε τον τρόπο χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να περιορίσει ή να ανακαλέσει τη χρήση των
Υπηρεσία εάν δημοσιεύσετε τέτοιο ανεπιθύμητο Περιεχόμενο. Καθώς η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει όλο το περιεχόμενο
που δημοσιεύονται από χρήστες ή/και τρίτους στην Υπηρεσία, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία με δική σας ευθύνη.
με δική σας ευθύνη. Αντιλαμβάνεστε ότι χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία ενδέχεται να εκτεθείτε σε περιεχόμενο που
μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό, άσεμνο, εσφαλμένο ή ενοχλητικό, και συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα
συνθήκες η Εταιρεία θα είναι υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σφαλμάτων ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης σας
οποιουδήποτε περιεχομένου.

Αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου
Παρόλο που πραγματοποιούνται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του Περιεχομένου, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι υπάρχουν
δεν θα υπάρξει απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων.

Τα κατεστραμμένα ή άκυρα σημεία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να προκληθούν, χωρίς περιορισμό, από Περιεχόμενο που είναι
καταστραφεί πριν από τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ή αλλάξει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του αντιγράφου ασφαλείας.
Η Εταιρεία θα παρέχει υποστήριξη και θα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τυχόν γνωστά ή ανακαλυφθέντα
θέματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αντίγραφα ασφαλείας του Περιεχομένου. Αναγνωρίζετε όμως ότι η Εταιρεία έχει
καμία ευθύνη σχετικά με την ακεραιότητα του Περιεχομένου ή την αποτυχία επιτυχούς αποκατάστασης του Περιεχομένου σε
μια χρησιμοποιήσιμη κατάσταση.

Συμφωνείτε να διατηρείτε ένα πλήρες και ακριβές αντίγραφο οποιουδήποτε Περιεχομένου σε μια τοποθεσία
ανεξάρτητα από την Υπηρεσία.

Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων

Παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας
Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Η πολιτική μας είναι να απαντάμε σε κάθε απαίτηση
ότι το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Υπηρεσία παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία
παραβίαση οποιουδήποτε προσώπου.

Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος εκ μέρους του και πιστεύετε ότι η
το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα έχει αντιγραφεί κατά τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που είναι
που λαμβάνει χώρα μέσω της Υπηρεσίας, θα πρέπει να υποβάλετε την ειδοποίησή σας εγγράφως στη διεύθυνση
τον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] και να συμπεριλάβετε στην ειδοποίησή σας
λεπτομερή περιγραφή της φερόμενης παράβασης.

Μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνος για αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών των δικηγόρων) για
παραπλανώντας ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα.

Ειδοποίηση DMCA και διαδικασία DMCA για αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Μπορείτε να υποβάλετε μια κοινοποίηση σύμφωνα με τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακής χιλιετίας (DMCA) μέσω
παρέχοντας εγγράφως στον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων τις ακόλουθες πληροφορίες (βλ. 17 U.S.C.
512(γ)(3) για περισσότερες λεπτομέρειες),

 • Ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εξ ονόματος του
  κάτοχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης URL (δηλ. της διεύθυνσης ιστοσελίδας) της τοποθεσίας όπου υπάρχει το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή ένα αντίγραφο του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
 • Προσδιορισμός της διεύθυνσης URL ή άλλης συγκεκριμένης θέσης στην Υπηρεσία όπου βρίσκεται το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει.
 • Τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
 • Δήλωση από εσάς ότι έχετε καλή πίστη ότι η επίμαχη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο.
 • Δήλωση εκ μέρους σας, η οποία υποβάλλεται με ποινή ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ανακοίνωσή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]. Κατά την παραλαβή
ειδοποίηση, η Εταιρεία θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κρίνει ότι
κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του αμφισβητούμενου περιεχομένου από την Υπηρεσία.

Πνευματική ιδιοκτησία
Η Υπηρεσία και το πρωτότυπο περιεχόμενό της (εξαιρουμένου του Περιεχομένου που παρέχεται από εσάς ή άλλους χρήστες),
χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα αποτελούν και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας και των
δικαιοπάροχοι.

Η Υπηρεσία προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλους νόμους τόσο της χώρας όσο και των ΗΠΑ.
ξένες χώρες.

Τα εμπορικά μας σήματα και το εμπορικό μας ένδυμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία.
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Τα σχόλιά σας σε εμάς
Μεταβιβάζετε όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα σε οποιαδήποτε Ανατροφοδότηση που παρέχετε στην Εταιρεία. Εάν για οποιοδήποτε
λόγο που η εκχώρηση αυτή δεν είναι αποτελεσματική, συμφωνείτε να παραχωρήσετε στην Εταιρεία ένα μη αποκλειστικό,
αιώνιο, αμετάκλητο, δωρεάν, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, κοινοποίησης,
να υπο-αδειοδοτείτε, να διανέμετε, να τροποποιείτε και να εκμεταλλεύεστε την εν λόγω Ανατροφοδότηση χωρίς περιορισμούς.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους
Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή
ελέγχεται από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, το απόρρητο
πολιτικές ή πρακτικές οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων μερών. Αναγνωρίζετε περαιτέρω και
συμφωνούν ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε
ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε
για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω τέτοιων δικτυακών τόπων ή
υπηρεσίες.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

Τερματισμός
Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τον Λογαριασμό σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη,
για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και
Προϋποθέσεις.

Με τον τερματισμό, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία θα παύσει αμέσως. Εάν επιθυμείτε να
τερματίσετε τον Λογαριασμό σας, μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Περιορισμός της ευθύνης
Ανεξάρτητα από τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστείτε, η συνολική ευθύνη της Εταιρείας και της
οποιουδήποτε από τους προμηθευτές της βάσει οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και η αποκλειστική σας θεραπεία για όλες τις
τα ανωτέρω περιορίζονται στο ποσό που πραγματικά καταβάλατε μέσω της Υπηρεσίας ή 100
USD εάν δεν έχετε αγοράσει τίποτα μέσω της Υπηρεσίας.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή η
οι προμηθευτές ευθύνονται για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση ή επακόλουθη ζημία.
οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων ή άλλων
πληροφορίες, για διακοπή εργασιών, για σωματικές βλάβες, για απώλεια της ιδιωτικής ζωής που απορρέουν από ή σε
με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας, του λογισμικού τρίτων ή/και
υλικό τρίτων που χρησιμοποιείται με την Υπηρεσία, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με οποιαδήποτε παροχή
των παρόντων Όρων), ακόμη και αν η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε προμηθευτής έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα
τέτοιες ζημίες και ακόμη και αν το ένδικο μέσο αποτυγχάνει να εκπληρώσει τον ουσιαστικό του σκοπό.

Ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων ή τον περιορισμό της ευθύνης για
τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς μπορεί να
δεν ισχύει. Σε αυτά τα κράτη, η ευθύνη κάθε μέρους θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

“ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ” και “ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ” Αποποίηση ευθύνης
Η Υπηρεσία σας παρέχεται “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ” και “ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ” και με όλα τα σφάλματα και ελαττώματα.
χωρίς καμία εγγύηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η
Η Εταιρεία, για λογαριασμό της και για λογαριασμό των θυγατρικών της και των αντίστοιχων
οι δικαιοπάροχοι και οι πάροχοι υπηρεσιών, αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση, είτε ρητή,
σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, σε σχέση με την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων
της εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, του τίτλου και της μη παραβίασης, και
εγγυήσεις που μπορεί να προκύψουν από την πορεία των συναλλαγών, την πορεία των επιδόσεων, τη χρήση ή το εμπόριο
πρακτική. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή
δέσμευση, και δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο ότι η Υπηρεσία θα ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις, να επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, να είναι συμβατό ή να λειτουργεί με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό,
εφαρμογές, συστήματα ή υπηρεσίες, να λειτουργούν χωρίς διακοπή, να ανταποκρίνονται σε οποιεσδήποτε επιδόσεις ή
πρότυπα αξιοπιστίας ή ότι δεν υπάρχουν σφάλματα ή ότι τυχόν σφάλματα ή ελαττώματα μπορούν ή θα διορθωθούν.

Χωρίς να περιορίζονται τα ανωτέρω, ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους παρόχους της εταιρείας
κάνει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή: (i) ως προς τις
λειτουργία ή διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ή των πληροφοριών, του περιεχομένου και των υλικών ή
τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτά, (ii) ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, (iii) όσον αφορά
την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την επικαιρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που παρέχεται μέσω της
Υπηρεσία ή (iv) ότι η Υπηρεσία, οι διακομιστές της, το περιεχόμενο ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από ή για λογαριασμό της
η Εταιρεία είναι απαλλαγμένη από ιούς, σενάρια, δούρειους ίππους, σκουλήκια, κακόβουλο λογισμικό, χρονοβόμβες ή
άλλα επιβλαβή συστατικά.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ορισμένων τύπων εγγυήσεων ή περιορισμών.
στα ισχύοντα νόμιμα δικαιώματα ενός καταναλωτή, οπότε ορισμένες ή όλες οι παραπάνω εξαιρέσεις και
οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για Εσάς. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που ορίζονται
στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι νόμοι της Χώρας, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης νόμων, διέπουν τους παρόντες Όρους και τους δικούς σας όρους.
χρήση της Υπηρεσίας. Η χρήση της Εφαρμογής από εσάς μπορεί επίσης να υπόκειται σε άλλες τοπικές, πολιτειακές,
εθνικούς ή διεθνείς νόμους.

Επίλυση διαφορών
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή διαφωνία σχετικά με την Υπηρεσία, συμφωνείτε να προσπαθήσετε πρώτα να επιλύσετε την
διαφωνία ανεπίσημα επικοινωνώντας με την Εταιρεία.

Για χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
Εάν είστε καταναλωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επωφεληθείτε από τις υποχρεωτικές διατάξεις των
το δίκαιο της χώρας στην οποία διαμένετε.

Ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Τέλος
Διατάξεις χρήσης
Εάν είστε τελικός χρήστης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, η Υπηρεσία μας είναι “Εμπορικό Προϊόν” ως εξής
Ο όρος ορίζεται στην 48 C.F.R. §2.101.

Ηνωμένες Πολιτείες Νομική συμμόρφωση
Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται στην
εμπάργκο από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ή που έχει χαρακτηριστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες
κυβέρνηση ως χώρα που “υποστηρίζει την τρομοκρατία”, και (ii) δεν περιλαμβάνεστε σε κανένα από τα Ηνωμένα
Κατάλογος της κυβέρνησης των κρατών με απαγορευμένα ή περιορισμένα μέρη.

Διαχωρισιμότητα και παραίτηση

Διαχωρισιμότητα
Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί μη εκτελεστή ή άκυρη, η διάταξη αυτή θα είναι
τροποποιείται και ερμηνεύεται ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της διάταξης αυτής στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και οι υπόλοιπες διατάξεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν πλήρως
και αποτέλεσμα.

Απαλλαγή
Εκτός από τα προβλεπόμενα στο παρόν, η μη άσκηση δικαιώματος ή η μη απαίτηση εκτέλεσης
υποχρέωση βάσει των παρόντων Όρων δεν επηρεάζει τη δυνατότητα ενός μέρους να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ή
να απαιτήσει την εκπλήρωση της εν λόγω παράβασης ανά πάσα στιγμή στη συνέχεια, ούτε η παραίτηση από την παράβαση συνιστά
παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση.

Μετάφραση Διερμηνεία
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μπορεί να έχουν μεταφραστεί εάν τους έχουμε καταστήσει διαθέσιμους σε
Εσείς στην Υπηρεσία μας. Συμφωνείτε ότι το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο υπερισχύει σε περίπτωση
διαφωνία.

Αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν
η αναθεώρηση είναι ουσιώδης Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν.
πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Το τι συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθοριστεί
κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος των εν λόγω αναθεωρήσεων, συμφωνείτε ότι
να δεσμεύεται από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, εν όλω ή εν μέρει,
σταματήστε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και την Υπηρεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Join today and get access to