fbpx

Условия за ползване

Тълкуване и определения
Тълкуване
Думите, чиито начални букви са изписани с главни букви, имат значението, определено съгласно
следните условия. Следните определения имат същото значение, независимо от
независимо дали са в единствено, или в множествено число.

Определения
За целите на настоящите Общи условия:

Приложение означава софтуерната програма, предоставена от Дружеството, изтеглена от
Вие на всяко електронно устройство, наречено Go English coach
Магазин за приложения означава услугата за цифрово разпространение, управлявана и разработена от
Apple Inc. (Apple App Store) или Google Inc. (Google Play Store), в които
Заявлението е изтеглено.
Свързано предприятие означава предприятие, което контролира, е контролирано от или е под общ контрол
с дадена страна, където “контрол” означава притежание на 50% или повече от акциите, собствения капитал
дялове или други ценни книжа, които имат право на глас при избора на директори или други
управляващ орган.
Акаунт означава уникален акаунт, създаден за Вас, за да получите достъп до нашата услуга или части от нея.
нашата услуга.
Страната се отнася за: Монтана, САЩ
Дружеството (наричано “Дружеството”, “Ние”, “Нас” или “Нашето” в този
Споразумение) се отнася до Voxeme Learning, PO Box 161915 Big Sky, MT 59716.
Съдържанието се отнася до съдържание като текст, изображения или друга информация, която може да бъде
публикувани, качени, свързани или направени по друг начин от Вас, независимо от
формата на това съдържание.
Устройство означава всяко устройство, което може да получи достъп до Услугата, например компютър, мобилен телефон.
или цифров таблет.
Обратна връзка означава обратна връзка, нововъведения или предложения, изпратени от Вас по отношение на
атрибути, производителност или функции на нашата Услуга.
Безплатна пробна версия се отнася за ограничен период от време, който може да бъде безплатен при закупуване на
Абонамент.
Стоките се отнасят до артикулите, предлагани за продажба в Услугата.
Покупка в приложението означава закупуване на продукт, артикул, услуга или абонамент.
направени чрез приложението и при спазване на настоящите Общи условия и/или
собствените правила и условия на Application Store.
Поръчка означава заявка от Ваша страна за закупуване на Стоки от Нас.
Промоциите се отнасят до конкурси, лотарии или други промоции, предлагани чрез
Обслужване.
Услугата се отнася до приложението.
Абонаментите се отнасят до услугите или достъпа до Услугата, предлагани на абонамент.
от Дружеството към Вас.
Условия (наричани също “Условия”) означава настоящите Условия
които формират цялото споразумение между Вас и Дружеството относно използването на
услугата.
Услуга на социална медия на трета страна означава всякакви услуги или съдържание (включително данни,
информация, продукти или услуги), предоставени от трета страна, които могат да бъдат показвани,
включени или предоставени от Услугата.
Вие означава физическото лице, което осъществява достъп до или използва Услугата, или компанията, или друг
юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп до Услугата или я използва, както
приложими.

Потвърждение

Това са Общите условия, които уреждат използването на тази услуга и споразумението
която действа между Вас и Дружеството. Настоящите Общи условия определят правата на
и задълженията на всички потребители във връзка с използването на Услугата.

Вашият достъп до Услугата и нейното използване се обуславя от приемането и спазването от Ваша страна на
с настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия се прилагат за всички посетители, потребители
и други лица, които имат достъп или използват Услугата.

С достъпа до Услугата или използването й Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Общи условия. Ако
Не сте съгласни с която и да е част от настоящите Общи условия, тогава нямате право на достъп до
Обслужване.

Вие декларирате, че сте на възраст над 18 години. Дружеството не разрешава на лица под 18 години
да използвате Услугата.

Вашият достъп до Услугата и нейното използване се обуславя също така от Вашето приемане и
спазване на Политиката за поверителност на Дружеството. Нашата политика за поверителност описва нашите
политики и процедури за събиране, използване и разкриване на Вашата лична информация
когато използвате Заявлението или Уебсайта, и Ви информира за Вашите права на поверителност и
как Ви защитава законът. Моля, прочетете внимателно Политиката ни за поверителност, преди да използвате Услугата ни.

Подаване на поръчки за стоки
С подаването на поръчка за Стоки чрез Услугата Вие гарантирате, че сте правоспособен
за сключване на обвързващи договори.

Вашата информация
Ако желаете да направите поръчка за Стоки, налични в Услугата, може да бъдете помолени да предоставите
определена информация, свързана с Вашата поръчка, включително, без ограничение, Вашето име, Вашия
имейл, телефонния Ви номер, номера на кредитната Ви карта, датата на изтичане на валидността на кредитната Ви карта,
Вашия адрес за фактуриране и Вашата информация за доставка.

Вие декларирате и гарантирате, че: (i) имате законно право да използвате кредитна или дебитна карта(и)
или друг(и) метод(и) на плащане във връзка с всяка поръчка; и че (ii) информацията, която сте
е вярна, точна и пълна.

С предоставянето на такава информация Вие ни предоставяте правото да предоставим информацията на
трети страни, обработващи плащания, с цел улесняване на изпълнението на Вашата поръчка.

Анулиране на поръчка
Запазваме си правото да откажем или отменим Вашата поръчка по всяко време по определени причини, включително
но не само:

 • Наличност на стоките
 • Грешки в описанието или цените на Стоките
 • Грешки във Вашата поръчка

Запазваме си правото да откажем или анулираме Вашата поръчка, ако е извършена измама или неоторизиран или незаконен
транзакция е подозирана.

Вашите права за отмяна на поръчка
Всички закупени от вас Стоки могат да бъдат върнати само в съответствие с настоящите Условия и
Условия и нашата политика за връщане.

Нашата политика за връщане на стоки е част от настоящите Общи условия. Моля, прочетете нашите връщания
Политиката, за да научите повече за правото си да анулирате Вашата поръчка.

Вашето право да анулирате поръчка се отнася само за Стоки, които са върнати в същото състояние.
както си ги получил. Трябва да включите и всички инструкции за употреба на продуктите, документи.
и опаковки. Стоки, които са повредени или не са в същото състояние, в което сте ги получили
или които са износени само след отваряне на оригиналната опаковка, няма да бъдат възстановени. Вие
следователно трябва да полагате разумни грижи за закупените Стоки, докато те са във Вашия
притежание.

Ние ще Ви възстановим сумата не по-късно от 14 дни от деня, в който сме получили върнатите
Стоки. Ние ще използваме същите средства за плащане, които сте използвали за поръчката, и Вие няма да
да се налагат такси за такова възстановяване на разходи.

Няма да имате право да анулирате поръчка за доставка на някоя от следните стоки:

 • Доставката на Стоки, изработени според Вашите спецификации или ясно персонализирани.
 • Доставката на Стоки, които поради своето естество не са подходящи за връщане,
  бързо се влошават или срокът им на годност е изтекъл.
 • Доставката на Стоки, които не са подходящи за връщане поради причини, свързани със защитата на здравето или хигиената, и са били разпечатани след доставката.
 • Доставката на Стоки, които след доставката, според тяхното естество, са неразделно свързани с
 • смесени с други предмети.
 • Доставката на цифрово съдържание, което не е доставено на материален носител, ако изпълнението е започнало с Вашето изрично съгласие и сте признали загубата на правото си на отказ.

Наличност, грешки и неточности
Ние непрекъснато актуализираме нашите предложения за стоки в Услугата. Стоките са налични в
Услугата ни може да е с грешна цена, да е описана неточно или да не е налична, а Ние може
да има забавяния при актуализирането на информацията относно нашите Стоки в Услугата и в Нашата
реклама в други уебсайтове.

Не можем и не гарантираме точността или пълнотата на каквато и да е информация, включително
цени, изображения на продукти, спецификации, наличност и услуги. Запазваме си правото да
да променяте или актуализирате информация и да коригирате грешки, неточности или пропуски по всяко време.
без предварително уведомление.

Ценова политика
Дружеството си запазва правото да преразглежда цените си по всяко време преди приемането на поръчка.

Посочените цени могат да бъдат преразгледани от Дружеството след приемането на поръчката в
в случай на събитие, засягащо доставката, причинено от правителствени действия, промени в
мита, повишени такси за доставка, по-високи разходи за обмяна на валута и всякакви други
въпрос извън контрола на Дружеството. В този случай имате право да отмените
Вашата поръчка.

Плащания
Всички закупени Стоки подлежат на еднократно плащане. Плащането може да се извърши чрез
различните методи за плащане, които предлагаме, като Visa, MasterCard, Affinity Card,
карти American Express или онлайн методи за плащане (например PayPal).

Платежните карти (кредитни или дебитни) подлежат на проверки за валидност и
оторизация от издателя на Вашата карта. Ако не получим необходимото разрешение, Ние ще
не носи отговорност за забавяне или недоставяне на Вашата поръчка.

Абонаменти

Период на абонамент
Услугата или някои нейни части са достъпни само с платен абонамент. Ще
да бъдат фактурирани предварително на периодична основа (например ежедневно, седмично, месечно или
годишно), в зависимост от вида на абонаментния план, който сте избрали при закупуването на
Абонамент.

В края на всеки период Вашият Абонамент ще се подновява автоматично при същите условия.
условия, освен ако не го отмените или Дружеството не го отмени.

Анулиране на абонамент
Можете да отмените подновяването на абонамента си чрез страницата с настройки на акаунта си или чрез
да се свържете с Дружеството. Няма да Ви бъдат възстановени таксите, които вече сте платили за Вашите
текущия период на Абонамента и Вие ще имате достъп до Услугата до края на Вашия
текущия период на абонамента.

Ако абонаментът е направен чрез покупка в приложението, можете да отмените подновяването.
на Вашия абонамент с магазина за приложения.

Фактуриране
Вие трябва да предоставите на Дружеството точна и пълна информация за фактуриране, включително пълна
име, адрес, щат, пощенски код, телефонен номер и информация за валиден метод на плащане.

Ако автоматичното фактуриране не се осъществи по някаква причина, Дружеството ще издаде електронно
фактура, в която се посочва, че трябва да извършите ръчно, в рамките на определен краен срок.
пълно плащане, съответстващо на периода на фактуриране, както е посочено във фактурата.

Ако абонаментът е направен чрез покупка в приложението, цялото фактуриране се обработва от
Application Store и се урежда от собствените условия на Application Store.

Промени в таксите
Дружеството може по свое усмотрение и по всяко време да променя таксите за абонамент. Всички
Промяната на абонаментната такса ще влезе в сила в края на текущия абонамент.
период.

Дружеството ще Ви уведоми в разумен срок за всяка промяна в абонамента.
да Ви даде възможност да прекратите абонамента си, преди тази промяна да стане факт.
ефективно.

Продължаване на използването на Услугата след влизане в сила на промяната на абонаментната такса.
представлява Вашето съгласие да заплатите променената сума на абонаментната такса.

Възстановявания
Освен в случаите, когато това се изисква от закона, платените абонаментни такси не подлежат на възстановяване.
Някои искания за възстановяване на суми за Абонаменти могат да бъдат разгледани от Дружеството за всеки отделен случай и да бъдат удовлетворени по преценка на Дружеството.

Ако абонаментът е направен чрез покупка в приложението, магазинът за приложения
ще се прилага политика за възстановяване на суми. Ако желаете да поискате възстановяване, можете да го направите, като се свържете с
Магазин за приложения директно.

Безплатно изпробване
Дружеството може, по свое усмотрение, да предложи Абонамент с безплатен пробен период за ограничен
за определен период от време.

Възможно е да се наложи да въведете Вашата информация за фактуриране, за да се регистрирате за безплатния пробен период.
Ако въведете информация за фактуриране, когато се регистрирате за безплатна пробна версия, няма да бъдете
начислявани от Дружеството до изтичане на срока на безплатната пробна версия. В последния ден от безплатния пробен период
период, освен ако не сте отменили абонамента си, автоматично ще Ви бъде начислена
приложимите такси за Абонамент за избрания от Вас вид Абонамент.
По всяко време и без предизвестие Дружеството си запазва правото (i) да променя условията и
условията на офертата за безплатен пробен период, или (ii) да отмени такава оферта за безплатен пробен период.

Покупки в приложението
Приложението може да включва покупки в приложението, които ви позволяват да купувате продукти, услуги или
Абонаменти.

Повече информация за това как можете да управлявате покупките в приложението, като използвате вашия
Устройството може да е посочено в собствените условия на магазина за приложения или във вашия
Помощни настройки на устройството.

Покупките в приложението могат да се използват само в рамките на приложението. Ако направите In-app
Покупка, тази покупка в приложението не може да бъде отменена, след като сте инициирали нейното изтегляне.
Покупките в приложението не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друго възнаграждение или по друг начин.
прехвърлени.

Ако някоя покупка в приложението не е изтеглена успешно или не работи, след като е била
успешно изтеглени, ние, след като разберем за грешката или бъдем уведомени за нея, ще
грешка от Ваша страна, да разследва причината за грешката. Ще действаме разумно, когато решаваме дали
да Ви предостави заместваща покупка в приложението или да Ви издаде кръпка за отстраняване на
грешка. В никакъв случай няма да Ви таксуваме за замяна или ремонт на Покупката в приложението. В малко вероятните случаи
в случай че не сме в състояние да заменим или поправим съответната покупка в приложението или не сме в състояние да
направим това в разумен срок и без значителни неудобства за Вас, Ние
ще упълномощи Магазина за приложения да Ви възстанови сума в размер до цената на съответния
Покупка в приложението. Ако желаете да поискате възстановяване, можете да го направите, като се свържете с
директно в магазина за приложения.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички процеси на фактуриране и транзакции се обработват от
Application Store, откъдето сте изтеглили Приложението, и се управляват от този
собствените правила и условия на Application Store.
Ако имате някакви проблеми, свързани с плащането на покупки в приложението, трябва да се свържете с
Магазин за приложения директно.

Промоции
Всякакви Промоции, предоставяни чрез Услугата, могат да се регулират от правила, които са
отделно от тези Условия.
Ако участвате в промоции, моля, прегледайте приложимите правила, както и нашите
Политика за поверителност. Ако правилата на дадена промоция са в противоречие с настоящите Условия, правилата на промоцията
ще се прилага.

Потребителски акаунти
Когато създавате акаунт при Нас, трябва да ни предоставите точна информация,
пълни и актуални по всяко време. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение на Условията, което
може да доведе до незабавно прекратяване на Вашия акаунт в Нашата услуга.
Вие носите отговорност за опазването на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за
всякакви дейности или действия под Вашата парола, независимо дали паролата Ви е в Нашата услуга.
или услуга на трета страна за социални медии.

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трети лица. Трябва да ни уведомите незабавно
при установяване на нарушение на сигурността или неоторизирано използване на Вашия акаунт.
Нямате право да използвате като потребителско име име на друго лице или организация или име, което не е законно
да предоставя за използване име или търговска марка, които са обект на права на друго лице или
лице, различно от Вас, без съответното разрешение, или име, което по друг начин е
обидни, вулгарни или неприлични.

Съдържание
Вашето право да публикувате съдържание
Нашата Услуга Ви позволява да публикувате Съдържание. Вие носите отговорност за съдържанието, което публикувате в
Услугата, включително нейната законност, надеждност и целесъобразност.

Като публикувате Съдържание в Услугата, Вие ни предоставяте правото и лиценза да използваме, променяме, публично
да изпълнявате, показвате публично, възпроизвеждате и разпространявате такова Съдържание във и чрез
Обслужване. Вие запазвате всички свои права върху всяко съдържание, което изпращате, публикувате или показвате в
или чрез Услугата и Вие носите отговорност за защитата на тези права. Вие се съгласявате, че
този лиценз включва правото ни да предоставяме Вашето съдържание на други потребители на
Услуга, които също могат да използват Вашето Съдържание при спазване на настоящите Условия.

Вие декларирате и гарантирате, че: (i) Съдържанието е Ваше (притежавате го) или имате право да
да го използвате и да ни предоставите правата и лиценза, както е предвидено в настоящите Условия, и (ii) публикуването на
Вашето Съдържание във или чрез Услугата не нарушава правата на личен живот, правата на публичност,
авторски права, договорни права или други права на което и да е лице.

Ограничения на съдържанието
Дружеството не носи отговорност за съдържанието на потребителите на Услугата. Вие изрично
разбирате и се съгласявате, че Вие носите пълната отговорност за Съдържанието и за всички дейности, които
настъпили във Вашия акаунт, независимо дали са извършени от Вас или от трето лице, което използва Вашия акаунт.
Нямате право да предавате никакво съдържание, което е незаконно, обидно, разстройващо, с цел отвращение,
заплашителни, клеветнически, обидни, неприлични или други неприемливи. Примери за такива
Съдържанието, което предизвиква възражения, включва, но не се ограничава до следното:

 • Незаконна или насърчаваща незаконна дейност.
 • Клеветническо, дискриминационно или злонамерено съдържание, включително препратки или коментари относно религия, раса, сексуална ориентация, пол, национален/етнически произход или други целеви групи.
 • Спам, генериран машинно или на случаен принцип, представляващ неразрешена или непоискана реклама, верижни писма, всяка друга форма на неразрешено привличане на клиенти или всяка форма на лотария или хазарт.
 • Съдържащи или инсталиращи вируси, червеи, зловреден софтуер, троянски коне или друго съдържание, което е проектирано или има за цел да наруши, повреди или ограничи функционирането на софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване или да повреди или получи неоторизиран достъп до данни или друга информация на трето лице.
 • Нарушаване на права на собственост на която и да е страна, включително патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право, право на публичност или други права.
 • Да се представяте за лице или организация, включително Дружеството и неговите служители или представители.
 • нарушаване на неприкосновеността на личния живот на трети лица.
 • Фалшива информация и характеристики.

Дружеството си запазва правото, но не и задължението, по свое усмотрение да определя
дали дадено съдържание е подходящо и съответства на настоящите условия, да отказва или премахва
това съдържание. Дружеството си запазва правото да извършва форматиране и редактиране и
промяна на начина на използване на Съдържанието. Дружеството може също така да ограничи или отмени използването на
Услугата, ако публикувате такова неприемливо Съдържание. Тъй като Дружеството не може да контролира цялото съдържание
публикувани от потребители и/или трети страни в Услугата, вие се съгласявате да използвате Услугата според вашите
на собствен риск. Вие разбирате, че използвайки Услугата, може да бъдете изложени на съдържание, което
може да сметнете за обидни, неприлични, некоректни или неприемливи, и Вие се съгласявате, че при никакви
при никакви обстоятелства Дружеството няма да носи отговорност за каквото и да е съдържание, включително за грешки или
пропуски в каквото и да е съдържание, както и за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на
на всяко съдържание.

Резервни копия на съдържанието
Въпреки че се извършват редовни резервни копия на Съдържанието, Дружеството не гарантира, че има
няма да има загуба или повреда на данни.

Повредени или невалидни точки за архивиране могат да бъдат причинени, без ограничение, от Съдържание, което е
повредени преди да бъдат архивирани или които се променят по време на извършването на архивирането.
Дружеството ще осигури поддръжка и ще се опита да отстрани всички известни или открити
проблеми, които могат да повлияят на резервните копия на съдържанието. Но Вие потвърждавате, че Дружеството е
никаква отговорност, свързана с целостта на Съдържанието или невъзможността за успешно възстановяване на Съдържанието в
в използваемо състояние.

Вие се съгласявате да поддържате пълно и точно копие на всяко съдържание на място.
независимо от Услугата.

Политика за авторското право

Нарушение на интелектуалната собственост
Уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Нашата политика е да реагираме на всеки иск
че Съдържание, публикувано в Услугата, нарушава авторско право или друга интелектуална собственост
нарушение на някое лице.

Ако сте собственик на авторски права или сте упълномощени от негово име и смятате, че
произведението, защитено с авторско право, е било копирано по начин, който представлява нарушение на авторското право, което е
чрез Услугата, трябва да изпратите известието си в писмен вид на вниманието на
нашия агент по авторските права по електронна поща на адрес [email protected] и включете в известието си
подробно описание на предполагаемото нарушение.

Може да бъдете подведени под отговорност за щети (включително разходи и адвокатски хонорари) за
да представяте невярно, че дадено Съдържание нарушава Вашето авторско право.

Уведомление по DMCA и процедура по DMCA за искове за нарушаване на авторски права
Можете да подадете уведомление съгласно Закона за авторското право в цифровото хилядолетие (DMCA), като
да предоставите на нашия агент по авторските права следната информация в писмен вид (вж. 17 U.S.C.
512(c)(3) за повече подробности);

 • Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на
  собственика на авторските права.
 • Описание на произведението, за което твърдите, че е нарушено авторското право, включително URL адрес (т.е. адрес на уеб страница) на мястото, където съществува произведението, защитено с авторско право, или копие на произведението, защитено с авторско право.
 • Идентифициране на URL адреса или друго конкретно място в Услугата, където се намира материалът, за който твърдите, че е в нарушение.
 • Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес.
 • Ваше изявление, че имате добросъвестно убеждение, че спорното използване не е разрешено от собственика на авторските права, негов представител или от закона.
 • Декларация от Вас, направена под страх от лъжесвидетелстване, че горепосочената информация във Вашето уведомление е точна и че Вие сте собственик на авторските права или сте упълномощен да действате от името на собственика на авторските права.

Можете да се свържете с нашия агент по авторските права по имейл на адрес [email protected]. При получаване на
нотификация, Дружеството ще предприеме всички действия, които по свое усмотрение прецени, че
включително премахване на оспорваното съдържание от Услугата.

Интелектуална собственост
Услугата и нейното оригинално съдържание (с изключение на съдържание, предоставено от Вас или други потребители),
функциите и функционалността са и ще останат изключителна собственост на Компанията и нейните
лицензодатели.

Услугата е защитена с авторски права, търговски марки и други закони на страната и на
чужди държави.

Нашите търговски марки и търговски стил не могат да се използват във връзка с продукти или услуги.
без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

Вашите отзиви към нас
Прехвърляте всички права, собственост и интереси върху всяка Обратна връзка, която предоставяте на Дружеството. Ако за всеки
причина такова прехвърляне е неефективно, Вие се съгласявате да предоставите на Дружеството неизключително,
безсрочно, неотменимо, безвъзмездно, световно право и лиценз за използване, възпроизвеждане, разкриване на,
сублицензиране, разпространение, модифициране и използване на такава Обратна връзка без ограничения.

Връзки към други уебсайтове
Нашата услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или
контролирани от Дружеството.

Дружеството не контролира и не поема отговорност за съдържанието, поверителността на
политики или практики на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това Вие признавате и
се съгласяват, че Дружеството не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било
щети или загуби, причинени или за които се предполага, че са причинени от или във връзка с използването на или разчитането на
на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уебсайтове или
услуги.

Препоръчваме Ви да се запознаете с общите условия и политиките за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване
Можем да прекратим или спрем Вашия акаунт незабавно, без предварително уведомление или отговорност,
по каквато и да е причина, включително, но не само, ако нарушите настоящите Условия и
Условия.

При прекратяване правото Ви да използвате Услугата се прекратява незабавно. Ако желаете да
да прекратите Вашия акаунт, можете просто да спрете да използвате Услугата.

Ограничаване на отговорността
Независимо от евентуалните щети, които бихте могли да понесете, цялата отговорност на Дружеството и
който и да е от неговите доставчици по силата на която и да е разпоредба на настоящите Условия и Вашето изключително средство за защита за всички
горното се ограничава до сумата, която сте платили чрез Услугата или 100
USD, ако не сте закупили нищо чрез Услугата.

В максималната степен, позволена от приложимото право, в никакъв случай Дружеството или неговите
доставчиците носят отговорност за всякакви специални, случайни, косвени или последващи щети
каквото и да е (включително, но не само, щети от загуба на печалба, загуба на данни или други
информация, за прекъсване на дейността, за телесна повреда, загуба на личен живот, произтичащи от или във
по какъвто и да е начин свързани с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуера на трети страни и/или
хардуер на трета страна, използван с Услугата, или по друг начин във връзка с предоставянето на
на настоящите условия), дори ако Дружеството или който и да е доставчик е бил уведомен за възможността за
такива щети и дори ако средството за защита не изпълнява основната си цел.

Някои държави не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции или ограничаването на отговорността за
случайни или последващи щети, което означава, че някои от горните ограничения могат да
не се прилага. В тези държави отговорността на всяка от страните ще бъде ограничена до най-голямата степен, позволена от закона.

“КАКТО Е” и “КАКТО Е ДОСТЪПНО” Отказ от отговорност
Услугата Ви се предоставя “както е” и “както е налична” и с всички грешки и дефекти.
без каквато и да е гаранция. В максималната степен, позволена от приложимото законодателство,
Дружеството, от свое име и от името на свързаните с него лица, както и от името на неговите и техните съответни
лицензодателите и доставчиците на услуги, изрично се отказва от всички гаранции, независимо дали са изрични,
подразбиращи се, законови или други, по отношение на Услугата, включително всички подразбиращи се гаранции
за продаваемост, годност за определена цел, право на собственост и ненарушаване на права, и
гаранции, които могат да произтичат от обичайната търговска практика, начина на изпълнение, употребата или търговията
практика. Без да се ограничава горното, Дружеството не предоставя никаква гаранция или
и не дава никакви гаранции, че Услугата ще отговори на Вашите
изисквания, да постига предвидените резултати, да е съвместим или да работи с друг софтуер,
приложения, системи или услуги, да работят без прекъсване, да отговарят на изискванията за производителност или
стандартите за надеждност или да бъде без грешки, или че всички грешки или дефекти могат или ще бъдат коригирани.

Без да се ограничава горното, нито Дружеството, нито който и да е от неговите доставчици
не прави никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се: (i) по отношение на
функционирането или наличността на Услугата, информацията, съдържанието и материалите или
продукти, включени в него; (ii) че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки; (iii) по отношение на
точността, надеждността или актуалността на всяка информация или съдържание, предоставени чрез
Услугата; или (iv) че Услугата, нейните сървъри, съдържанието или електронните съобщения, изпратени от или от името на
на Дружеството са свободни от вируси, скриптове, троянски коне, червеи, злонамерен софтуер, бомби с часовников механизъм или
други вредни компоненти.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени видове гаранции или ограничения.
върху приложимите законови права на потребителя, така че някои или всички от горните изключения и
ограниченията може да не се отнасят за Вас. Но в такъв случай изключенията и ограниченията, посочени
в този раздел се прилагат в максимална степен, която е приложима съгласно приложимото право.

Приложимо право
Законите на страната, с изключение на правилата за конфликт на закони, уреждат настоящите Условия и Вашите
използване на Услугата. Използването на Приложението от Ваша страна може да бъде обект на други местни, щатски,
национални или международни закони.

Разрешаване на спорове
Ако имате някакво притеснение или спор относно Услугата, Вие се съгласявате първо да се опитате да разрешите
спор неофициално, като се свържете с Дружеството.

За потребители от Европейския съюз (ЕС)
Ако сте потребител от Европейския съюз, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на
законодателството на страната, в която пребивавате.

Федерално правителство на Съединените щати Край
Разпоредби за използване
Ако сте краен потребител на федералното правителство на САЩ, нашата Услуга е “Търговска стока”, тъй като
терминът е дефиниран в 48 C.F.R. §2.101.

Съединени щати Съответствие с нормативните изисквания
Вие декларирате и гарантирате, че (i) не се намирате в държава, която е обект на
ембарго от страна на правителството на Съединените щати, или което е било определено от Съединените щати
като “подкрепяща тероризма” държава, и (ii) не сте включени в списъка на
Списък на правителството на САЩ със забранени или ограничени страни.

Разделимост и отказ от права

Отделяемост
Ако някоя от разпоредбите на настоящите условия бъде обявена за неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде
променя и тълкува, за да постигне целите на тази разпоредба в най-голяма степен
доколкото е възможно съгласно приложимото право, а останалите разпоредби ще продължат да бъдат в пълна сила
и ефект.

Отказ от права
С изключение на предвиденото в настоящия документ, неупражняването на право или неизпълнението на
задължение по настоящите условия не засяга възможността на страната да упражни такова право или
изисква такова изпълнение по всяко време след това, нито отказът от нарушение представлява
отказ от отговорност за всяко последващо нарушение.

Превод Устен превод
Тези Общи условия може да са преведени, ако сме ги предоставили на
Вие в нашата услуга. Вие се съгласявате, че оригиналният текст на английски език има предимство в случай на
спор.

Промени в настоящите Общи условия
Запазваме си правото по наше усмотрение да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако
ревизията е съществена Ние ще положим разумни усилия, за да ви уведомим поне 30 дни предварително.
преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено
по Наше собствено усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата услуга след влизането в сила на тези промени, Вие се съгласявате
да се обвърже с преразгледаните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или частично,
моля, спрете да използвате уебсайта и Услугата.

Свържете се с нас
Ако имате някакви въпроси относно настоящите Общи условия, можете да се свържете с нас

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive deals and academy updates.

Join today and get access to