fbpx

Podmienky služby

Výklad a definície
Výklad
Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný podľa
nasledujúce podmienky. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na
či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície
Na účely týchto podmienok:

Aplikácia znamená softvérový program poskytnutý Spoločnosťou, ktorý si stiahnete
vás na akomkoľvek elektronickom zariadení s názvom Go English coach
Obchod s aplikáciami znamená digitálnu distribučnú službu, ktorú prevádzkuje a vyvíja
Apple Inc. (Apple App Store) alebo Google Inc. (Google Play Store), v ktorých sa
Aplikácia bola stiahnutá.
Pridružený subjekt znamená subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný alebo je pod spoločnou kontrolou
so stranou, pričom “kontrola” znamená vlastníctvo 50 % alebo viac akcií, majetkových účastí
podiel alebo iné cenné papiere oprávnené hlasovať pri voľbe riaditeľov alebo iných
riadiaci orgán.
Konto znamená jedinečné konto vytvorené pre Vás na prístup k našej službe alebo jej častiam.
naše služby.
Krajina sa týka: Montana, Spojené štáty americké
Spoločnosť (v tomto dokumente uvádzaná ako “Spoločnosť”, “My”, “Nás” alebo “Naša”)
Dohoda) sa vzťahuje na spoločnosť Voxeme Learning, PO Box 161915 Big Sky, MT 59716.
Obsah sa vzťahuje na obsah, ako je text, obrázky alebo iné informácie, ktoré možno
zverejnené, nahrané, prepojené alebo inak sprístupnené, bez ohľadu na to, či
formu tohto obsahu.
Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón.
alebo digitálny tablet.
Spätnou väzbou sa rozumie spätná väzba, inovácie alebo návrhy, ktoré ste zaslali v súvislosti s
vlastnosti, výkon alebo funkcie našej služby.
Bezplatná skúšobná verzia sa vzťahuje na obmedzené časové obdobie, ktoré môže byť pri kúpe
Predplatné.
Tovar sa vzťahuje na položky ponúkané na predaj v rámci Služby.
In-app Purchase sa vzťahuje na nákup produktu, položky, služby alebo predplatného.
vykonané prostredníctvom aplikácie a v súlade s týmito Podmienkami a/alebo
vlastné podmienky obchodu s aplikáciami.
Objednávka znamená Vašu žiadosť o nákup Tovaru od nás.
Akcie sa vzťahujú na súťaže, lotérie alebo iné propagačné akcie ponúkané prostredníctvom
Služba.
Služba sa vzťahuje na aplikáciu.
Predplatné sa vzťahuje na služby alebo prístup k Službe, ktoré sú ponúkané na základe predplatného.
Spoločnosť vám poskytne.
Podmienky (tiež označované ako “Podmienky”) znamenajú tieto Podmienky
ktoré tvoria úplnú dohodu medzi Vami a Spoločnosťou týkajúcu sa používania
služby.
Služba sociálnych médií tretej strany znamená akékoľvek služby alebo obsah (vrátane údajov,
informácie, produkty alebo služby) poskytované treťou stranou, ktoré sa môžu zobrazovať,
zahrnuté alebo sprístupnené službou.
Vy znamená fyzickú osobu, ktorá pristupuje k Službe alebo ju používa, alebo spoločnosť, alebo inú
právnická osoba, v mene ktorej táto osoba pristupuje k Službe alebo ju používa, ako
použiteľné.

Poďakovanie

Týmito podmienkami sa riadi používanie tejto služby a dohoda
ktorá funguje medzi Vami a Spoločnosťou. Tieto podmienky stanovujú práva
a povinnosti všetkých používateľov týkajúce sa používania služby.

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené Vaším súhlasom a dodržiavaním
s týmito Podmienkami. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov
a iné osoby, ktoré majú prístup k Službe alebo ju používajú.

Prístupom k službe alebo jej používaním súhlasíte s týmito podmienkami. Ak
Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto podmienok, nesmiete mať prístup k
Služba.

Vyhlasujete, že ste starší ako 18 rokov. Spoločnosť nepovoľuje osobám mladším ako 18 rokov
používať službu.

Váš prístup k Službe a jej používanie je tiež podmienené vaším súhlasom a
dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov spoločnosti. Naše zásady ochrany osobných údajov opisujú naše
zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich osobných údajov
keď používate Aplikáciu alebo Webovú lokalitu a informuje Vás o Vašich právach na ochranu osobných údajov a
ako vás chráni zákon. Pred používaním našich služieb si pozorne prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov.

Zadávanie objednávok na tovar
Zadaním Objednávky Tovaru prostredníctvom Služby zaručujete, že ste právne spôsobilí
uzatváranie záväzných zmlúv.

Vaše informácie
Ak si chcete objednať Tovar dostupný v rámci Služby, môžete byť požiadaní o poskytnutie
určité informácie týkajúce sa Vašej objednávky vrátane, bez obmedzenia, Vášho mena, Vášho
e-mail, vaše telefónne číslo, číslo vašej kreditnej karty, dátum skončenia platnosti vašej kreditnej karty,
Vaša fakturačná adresa a Vaše dodacie údaje.

Vyhlasujete a zaručujete, že: (i) máte zákonné právo používať kreditné alebo debetné karty
alebo iný spôsob(y) platby v súvislosti s akoukoľvek objednávkou; a že (ii) informácie, ktoré ste
sú pravdivé, správne a úplné.

Odoslaním takýchto informácií nám udeľujete právo poskytnúť tieto informácie
tretie strany spracúvajúce platby na účely uľahčenia realizácie Vašej Objednávky.

Zrušenie objednávky
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo zrušiť Vašu objednávku z určitých dôvodov vrátane
okrem iného:

 • Dostupnosť tovaru
 • Chyby v popise alebo cenách Tovaru
 • Chyby vo vašej objednávke

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť Vašu objednávku, ak dôjde k podvodu alebo neoprávnenému či nezákonnému
je podozrenie na transakciu.

Vaše práva na zrušenie objednávky
Akýkoľvek zakúpený Tovar je možné vrátiť len v súlade s týmito Podmienkami a
Podmienky a naše zásady vrátenia tovaru.

Naše zásady vrátenia tovaru sú súčasťou týchto zmluvných podmienok. Prečítajte si, prosím, naše Návraty
Zásady, aby ste sa dozvedeli viac o vašom práve zrušiť vašu objednávku.

Vaše právo na zrušenie Objednávky sa vzťahuje len na Tovar, ktorý je vrátený v rovnakom stave.
ako si ich dostal. Mali by ste tiež pripojiť všetky pokyny k výrobkom, dokumenty
a obaly. Tovar, ktorý je poškodený alebo nie je v takom stave, v akom ste ho dostali.
alebo ktoré sú opotrebované jednoducho po otvorení pôvodného obalu, nebudú vrátené. Vy
preto by ste sa mali o zakúpený Tovar primerane starať, kým je vo Vašom
vlastníctvo.

Vrátené peniaze Vám preplatíme najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme dostali vrátené
Tovar. Použijeme rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri objednávke, a vy nebudete
znášať akékoľvek poplatky za takéto úhrady.

Nemáte právo zrušiť objednávku na dodanie niektorého z nasledujúcich Tovarov:

 • Dodanie Tovaru vyrobeného podľa vašich špecifikácií alebo jasne personalizovaného.
 • Dodanie Tovaru, ktorý podľa svojej povahy nie je vhodný na vrátenie,
  sa rýchlo zhoršuje alebo ak uplynula lehota spotreby.
 • Dodanie Tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorý bol po dodaní rozpečatený.
 • Dodávka Tovaru, ktorý je po dodaní podľa svojej povahy neoddeliteľne
 • zmiešané s inými predmetmi.
 • dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom a ak ste uznali stratu práva na odstúpenie od zmluvy.

Dostupnosť, chyby a nepresnosti
Neustále aktualizujeme našu ponuku tovaru v rámci služby. Tovar dostupný na
Naša služba môže byť nesprávne ocenená, nepresne opísaná alebo nedostupná a my môžeme
oneskorenie pri aktualizácii informácií týkajúcich sa nášho Tovaru v Službe a v Našej
reklama na iných webových stránkach.

Nemôžeme zaručiť a nezaručujeme presnosť ani úplnosť akýchkoľvek informácií vrátane
ceny, obrázky produktov, špecifikácie, dostupnosť a služby. Vyhradzujeme si právo
kedykoľvek meniť alebo aktualizovať informácie a opravovať chyby, nepresnosti alebo opomenutia.
bez predchádzajúceho upozornenia.

Cenová politika
Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pred prijatím objednávky upraviť svoje ceny.

Uvedené ceny môže spoločnosť po prijatí objednávky upraviť v
v prípade akejkoľvek udalosti ovplyvňujúcej dodávku spôsobenej zásahom vlády, zmenou v
clá, zvýšené prepravné poplatky, vyššie náklady na výmenu cudzích mien a akékoľvek iné
záležitosť mimo kontroly Spoločnosti. V takom prípade máte právo zrušiť
Vaša objednávka.

Platby
Za všetok zakúpený Tovar sa platí jednorazová platba. Platbu je možné uskutočniť prostredníctvom
rôzne spôsoby platby, ktoré máme k dispozícii, ako napríklad Visa, MasterCard, Affinity Card,
karty American Express alebo online platobné metódy (napríklad PayPal).

Platobné karty (kreditné alebo debetné karty) podliehajú overeniu platnosti a
autorizácia vydavateľom vašej karty. Ak nedostaneme požadované povolenie, budeme
nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie alebo nedoručenie Vašej objednávky.

Predplatné

Obdobie predplatného
Služba alebo niektoré jej časti sú k dispozícii len s plateným predplatným. Budete
byť účtované vopred na pravidelnom a periodickom základe (napríklad denne, týždenne, mesačne alebo
ročne), v závislosti od typu plánu predplatného, ktorý ste si vybrali pri kúpe
Predplatné.

Na konci každého obdobia sa Vaše predplatné automaticky obnoví v presne rovnakom rozsahu.
podmienky, pokiaľ ju nezrušíte alebo ju nezruší Spoločnosť.

Zrušenie predplatného
Obnovenie predplatného môžete zrušiť buď prostredníctvom stránky s nastaveniami vášho účtu, alebo
kontaktovanie spoločnosti. Nebudú vám vrátené poplatky, ktoré ste už zaplatili za vaše
aktuálneho obdobia predplatného a budete mať prístup k Službe až do konca Vášho
aktuálne obdobie predplatného.

Ak bolo predplatné uskutočnené prostredníctvom nákupu v aplikácii, môžete obnovenie zrušiť
vášho predplatného v obchode s aplikáciami.

Fakturácia
Spoločnosti poskytnete presné a úplné fakturačné informácie vrátane úplných
meno, adresu, štát, poštové smerovacie číslo, telefónne číslo a platný spôsob platby.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k automatickému vyúčtovaniu, spoločnosť vydá elektronické
faktúru, v ktorej je uvedené, že musíte do určitého termínu manuálne
úplná platba zodpovedajúca fakturačnému obdobiu uvedenému na faktúre.

Ak bolo predplatné uskutočnené prostredníctvom nákupu v aplikácii, všetky faktúry sa spracúvajú prostredníctvom
Obchod s aplikáciami a riadi sa vlastnými podmienkami obchodu s aplikáciami.

Zmeny poplatkov
Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia a kedykoľvek zmeniť poplatky za predplatné. Akékoľvek
Zmena predplatného nadobudne účinnosť na konci aktuálneho predplatného
obdobie.

Spoločnosť vám v primeranom predstihu oznámi akúkoľvek zmenu predplatného.
poplatkov, aby ste mali možnosť ukončiť svoje predplatné pred tým, ako sa takáto zmena stane
účinné.

Vaše ďalšie používanie Služby po nadobudnutí účinnosti zmeny Predplatného
predstavuje Váš súhlas so zaplatením zmenenej výšky predplatného.

Náhrady
Zaplatené poplatky za predplatné sa nevracajú s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon.
Niektoré žiadosti o vrátenie predplatného môže spoločnosť posúdiť v jednotlivých prípadoch a vyhovieť im podľa vlastného uváženia.

Ak bolo predplatné uskutočnené prostredníctvom nákupu v aplikácii, obchod s aplikáciami
platia zásady vrátenia peňazí. Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, môžete tak urobiť kontaktovaním
Obchod s aplikáciami priamo.

Bezplatné skúšobné obdobie
Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia ponúknuť predplatné s bezplatnou skúšobnou verziou na obmedzený čas.
časové obdobie.

Pri registrácii do bezplatnej skúšobnej verzie môžete byť požiadaní o zadanie Vašich fakturačných údajov.
Ak pri registrácii na bezplatnú skúšobnú verziu zadáte svoje fakturačné údaje, nebudete
účtované Spoločnosťou až do skončenia bezplatného skúšobného obdobia. V posledný deň bezplatnej skúšobnej verzie
obdobie, pokiaľ ste nezrušili svoje predplatné, bude vám automaticky účtovaná
príslušné poplatky za Predplatné pre typ Predplatného, ktoré ste si vybrali.
Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia (i) upraviť podmienky a
podmienky ponuky na bezplatné skúšobné obdobie alebo (ii) zrušiť takúto ponuku na bezplatné skúšobné obdobie.

Nákupy v aplikáciách
Aplikácia môže obsahovať nákupy v aplikácii, ktoré vám umožnia kúpiť produkty, služby alebo
Predplatné.

Ďalšie informácie o tom, ako môžete spravovať nákupy v aplikáciách pomocou
Zariadenie môže byť uvedené vo vlastných podmienkach obchodu s aplikáciami alebo vo vašich
Nastavenia Pomocníka zariadenia.

Nákupy v aplikácii je možné spotrebovať len v rámci aplikácie. Ak vytvoríte aplikáciu In-app
nákup, tento nákup v aplikácii nie je možné zrušiť po tom, ako ste iniciovali jeho stiahnutie.
Nákupy v aplikáciách nie je možné vymeniť za hotovosť alebo inú protihodnotu ani inak
prevedené.

Ak sa niektorý nákup v aplikácii úspešne nestiahne alebo nefunguje po jeho
úspešne stiahnuté, budeme po zistení chyby alebo po jej oznámení
poruchu, preskúmajte príčinu poruchy. Pri rozhodovaní o tom, či
poskytnúť Vám náhradný nákup v aplikácii alebo Vám vydať záplatu na opravu
chyba. V žiadnom prípade vám nebudeme účtovať poplatky za výmenu alebo opravu nákupu v aplikácii. V nepravdepodobnom prípade
v prípade, že nie sme schopní vymeniť alebo opraviť príslušný nákup v aplikácii alebo nie sme schopní
tak urobiť v primeranej lehote a bez výrazných ťažkostí pre Vás, My
oprávňuje Obchod s aplikáciami, aby Vám vrátil sumu až do výšky nákladov na príslušný
Nákup v aplikácii. Ak si želáte požiadať o vrátenie peňazí, môžete tak urobiť kontaktovaním
priamo v obchode s aplikáciami.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky procesy fakturácie a transakcií vykonáva
Obchod s aplikáciami, z ktorého ste si stiahli aplikáciu, a riadia sa týmto obchodom.
vlastné podmienky obchodu s aplikáciami.
Ak máte akékoľvek problémy súvisiace s platbami za nákupy v aplikáciách, musíte kontaktovať
Obchod s aplikáciami priamo.

Propagačné akcie
Akékoľvek propagačné akcie sprístupnené prostredníctvom Služby sa môžu riadiť pravidlami, ktoré sú
oddelene od týchto Podmienok.
Ak sa zúčastňujete na akýchkoľvek propagačných akciách, prečítajte si príslušné pravidlá, ako aj naše
Zásady ochrany osobných údajov. Ak sú pravidlá propagačnej akcie v rozpore s týmito podmienkami, pravidlá propagačnej akcie
bude platiť.

Účty používateľov
Keď si u nás vytvárate účet, musíte nám poskytnúť presné informácie,
úplné a vždy aktuálne. Nesplnenie tejto povinnosti predstavuje porušenie Podmienok, ktoré
môže mať za následok okamžité zrušenie Vášho účtu v Našej službe.
Ste zodpovední za ochranu hesla, ktoré používate na prístup k Službe, a za
akékoľvek činnosti alebo akcie pod Vaším heslom, či už je Vaše heslo v našej službe
alebo služba sociálnych médií tretej strany.

Súhlasíte s tým, že svoje heslo neposkytnete žiadnej tretej strane. Musíte nám to okamžite oznámiť
po zistení akéhokoľvek porušenia bezpečnosti alebo neoprávneného používania vášho účtu.
Ako používateľské meno nesmiete používať meno inej osoby alebo subjektu alebo meno, ktoré nie je v súlade so zákonom.
k dispozícii na používanie, názov alebo ochranná známka, ktorá podlieha akýmkoľvek právam inej osoby alebo
iný subjekt ako Vy bez príslušného povolenia alebo názov, ktorý je inak
urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

Obsah
Vaše právo zverejňovať obsah
Naša služba vám umožňuje zverejňovať obsah. Ste zodpovední za obsah, ktorý zverejníte na
služby vrátane jej zákonnosti, spoľahlivosti a vhodnosti.

Umiestnením obsahu do Služby nám udeľujete právo a licenciu na používanie, úpravu, verejné
predvádzať, verejne zobrazovať, reprodukovať a distribuovať takýto obsah na a prostredníctvom
Služba. Ponechávate si všetky svoje práva na akýkoľvek obsah, ktorý odošlete, zverejníte alebo zobrazíte na
alebo prostredníctvom Služby a ste zodpovední za ochranu týchto práv. Súhlasíte s tým, že
táto licencia zahŕňa naše právo sprístupniť váš obsah iným používateľom
Služba, ktorá môže tiež používať váš obsah v súlade s týmito Podmienkami.

Vyhlasujete a zaručujete, že: (i) obsah je Váš (ste jeho vlastníkom) alebo máte právo na jeho používanie.
používať a udeliť nám práva a licenciu podľa týchto podmienok a (ii) zverejnenie
Váš obsah v službe alebo prostredníctvom služby neporušuje práva na súkromie, práva na publicitu,
autorské práva, zmluvné práva alebo akékoľvek iné práva akejkoľvek osoby.

Obmedzenia obsahu
Spoločnosť nezodpovedá za obsah používateľov Služby. Výslovne ste
beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť za obsah a za všetky činnosti, ktoré
v rámci vášho účtu, či už to urobíte vy alebo akákoľvek tretia osoba, ktorá používa váš účet.
Nesmiete prenášať žiadny obsah, ktorý je nezákonný, urážlivý, rozrušujúci, znechucujúci,
výhražné, hanlivé, hanlivé, obscénne alebo inak nevhodné. Príklady takýchto
medzi nevhodný obsah patria okrem iného tieto položky:

 • Nezákonná alebo podporujúca nezákonnú činnosť.
 • hanlivý, diskriminačný alebo zlomyseľný obsah vrátane odkazov alebo komentárov o náboženstve, rase, sexuálnej orientácii, pohlaví, národnostnom/etnickom pôvode alebo iných cieľových skupinách.
 • Spam, strojovo alebo náhodne generovaný, ktorý predstavuje nepovolenú alebo nevyžiadanú reklamu, reťazové listy, akúkoľvek inú formu nepovolenej výzvy alebo akúkoľvek formu lotérie alebo hazardných hier.
 • Obsahuje alebo inštaluje akékoľvek vírusy, červy, škodlivý softvér, trójske kone alebo iný obsah, ktorý je navrhnutý alebo určený na narušenie, poškodenie alebo obmedzenie fungovania akéhokoľvek softvéru, hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia alebo na poškodenie alebo získanie neoprávneného prístupu k akýmkoľvek údajom alebo iným informáciám tretej osoby.
 • Porušenie akýchkoľvek vlastníckych práv akejkoľvek strany vrátane patentov, ochranných známok, obchodného tajomstva, autorských práv, práva na publicitu alebo iných práv.
 • Vydávanie sa za akúkoľvek osobu alebo subjekt vrátane spoločnosti a jej zamestnancov alebo zástupcov.
 • Porušenie súkromia akejkoľvek tretej osoby.
 • Nepravdivé informácie a funkcie.

Spoločnosť si vyhradzuje právo, nie však povinnosť, podľa vlastného uváženia určiť
či je akýkoľvek obsah vhodný a v súlade s týmito podmienkami, odmietnuť alebo odstrániť
tento obsah. Spoločnosť si ďalej vyhradzuje právo na formátovanie a úpravy a
zmeniť spôsob akéhokoľvek obsahu. Spoločnosť môže tiež obmedziť alebo zrušiť používanie
Službu, ak zverejníte takýto nevhodný obsah. Keďže spoločnosť nemôže kontrolovať všetok obsah
zverejnené používateľmi a/alebo tretími stranami v Službe, súhlasíte s tým, že budete používať Službu podľa svojich
na vlastné riziko. Beriete na vedomie, že používaním Služby môžete byť vystavení obsahu, ktorý
môže považovať za urážlivé, neslušné, nesprávne alebo nevhodné, a súhlasíte s tým, že v žiadnom
Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah, vrátane akýchkoľvek chýb alebo
opomenutia v akomkoľvek obsahu alebo akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania
akéhokoľvek obsahu.

Zálohovanie obsahu
Hoci sa vykonáva pravidelné zálohovanie obsahu, spoločnosť nezaručuje, že
nedôjde k strate alebo poškodeniu údajov.

Poškodené alebo neplatné body zálohovania môžu byť spôsobené okrem iného obsahom, ktorý je
poškodené pred zálohovaním alebo ktoré sa zmenia počas vykonávania zálohovania.
Spoločnosť poskytne podporu a pokúsi sa vyriešiť všetky známe alebo zistené problémy.
problémy, ktoré môžu ovplyvniť zálohovanie obsahu. Beriete však na vedomie, že spoločnosť má
nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s integritou obsahu alebo neúspešným obnovením obsahu do
použiteľný stav.

Súhlasíte s tým, že budete uchovávať úplnú a presnú kópiu akéhokoľvek obsahu na mieste
nezávisle od služby.

Politika autorských práv

Porušenie práv duševného vlastníctva
Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných. Našou zásadou je reagovať na každú reklamáciu
že Obsah zverejnený v Službe porušuje autorské práva alebo iné duševné vlastníctvo
porušenie práv ktorejkoľvek osoby.

Ak ste vlastníkom autorských práv alebo ste oprávnený v jeho mene a domnievate sa, že
dielo chránené autorským právom bolo skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, ktoré je
prostredníctvom Služby, musíte svoje oznámenie zaslať písomne na adresu
nášho zástupcu pre autorské práva prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected] a pripojte k svojmu oznámeniu
podrobný opis údajného porušenia.

Môžete byť zodpovední za náhradu škody (vrátane nákladov a poplatkov za právne zastupovanie) za
zavádzanie, že akýkoľvek obsah porušuje vaše autorské práva.

Oznámenie DMCA a postup podľa DMCA v prípade nárokov na porušenie autorských práv
Oznámenie podľa zákona o autorských právach v digitálnom tisícročí (DMCA) môžete podať
písomne poskytnúť nášmu agentovi pre autorské práva nasledujúce informácie (pozri 17 U.S.C.
512 písm. c) bod 3, kde sú uvedené ďalšie podrobnosti);

 • Elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene
  vlastníka autorských práv.
 • Opis diela chráneného autorským právom, o ktorom tvrdíte, že bolo porušené, vrátane adresy URL (t. j. adresy webovej stránky) miesta, kde sa nachádza dielo chránené autorským právom alebo jeho kópia.
 • Identifikácia adresy URL alebo iného konkrétneho miesta v službe, kde sa nachádza materiál, o ktorom tvrdíte, že porušuje práva.
 • Vaša adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 • Vaše vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom.
 • Vaše vyhlásenie pod trestom krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo ste oprávnený konať v mene vlastníka autorských práv.

Nášho zástupcu pre autorské práva môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected]. Po prijatí
oznámenie, Spoločnosť podnikne všetky kroky, ktoré podľa vlastného uváženia považuje za
vrátane odstránenia napadnutého obsahu zo služby.

Duševné vlastníctvo
Služba a jej pôvodný obsah (okrem obsahu, ktorý ste poskytli vy alebo iní používatelia),
vlastnosti a funkcie sú a zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti a jej
poskytovateľov licencií.

Služba je chránená autorským právom, ochrannou známkou a inými zákonmi krajiny a
zahraničné krajiny.

Naše ochranné známky a obchodné oblečenie sa nesmú používať v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou.
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

Vaša spätná väzba pre nás
Postúpite všetky práva, vlastníctvo a podiel na akejkoľvek spätnej väzbe, ktorú poskytnete Spoločnosti. Ak pre niektorý
dôvodu, že takéto postúpenie je neúčinné, súhlasíte s tým, že Spoločnosti udelíte nevýhradné,
trvalé, neodvolateľné, bezplatné, celosvetové právo a licenciu na používanie, reprodukciu, zverejňovanie,
udeľovať sublicencie, distribuovať, upravovať a využívať takúto spätnú väzbu bez obmedzenia.

Odkazy na iné webové stránky
Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo
kontrolované Spoločnosťou.

Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, ochranou súkromia a nenesie zaň žiadnu zodpovednosť.
zásady alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a
súhlasí s tým, že spoločnosť nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za akékoľvek
škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené používaním alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na
na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na takýchto webových stránkach alebo ich prostredníctvom.
služby.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie
Vaše konto môžeme okamžite zrušiť alebo pozastaviť bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti,
z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale bez obmedzenia, ak porušíte tieto podmienky a
Podmienky.

Po ukončení zmluvy vaše právo na používanie Služby okamžite zanikne. Ak si želáte
ukončiť svoje konto, môžete jednoducho prestať používať Službu.

Obmedzenie zodpovednosti
Bez ohľadu na akékoľvek škody, ktoré by vám mohli vzniknúť, celá zodpovednosť spoločnosti a
ktoréhokoľvek z jej dodávateľov na základe akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok a Váš výlučný prostriedok nápravy pre všetky
sa obmedzuje na sumu, ktorú ste skutočne zaplatili prostredníctvom Služby alebo 100
USD, ak ste si prostredníctvom Služby nič nekúpili.

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi nesmie spoločnosť ani jej
dodávatelia nenesú zodpovednosť za akékoľvek osobitné, náhodné, nepriame alebo následné škody
akéhokoľvek druhu (vrátane, ale nie výlučne, škody za stratu zisku, stratu údajov alebo iných
informácií, za prerušenie činnosti, za ujmu na zdraví, stratu súkromia vyplývajúcu z alebo v
akýmkoľvek spôsobom súvisí s používaním alebo nemožnosťou používať Službu, softvér tretích strán a/alebo
hardvéru tretej strany používaného so službou alebo inak v súvislosti s poskytovaním
týchto Podmienok), a to aj v prípade, že Spoločnosť alebo ktorýkoľvek dodávateľ boli upozornení na možnosť
takejto škody, a to aj v prípade, že prostriedok nápravy neplní svoj základný účel.

Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie predpokladaných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za
náhodné alebo následné škody, čo znamená, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení môžu
neplatí. V týchto štátoch bude zodpovednosť každej strany obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

“AKO JE” a “AKO JE DOSTUPNÉ”
Služba sa vám poskytuje “TAK, AKO JE” a “AKO JE DOSTUPNÁ” a so všetkými chybami a nedostatkami.
bez akejkoľvek záruky. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi
Spoločnosť vo svojom mene a v mene svojich pridružených spoločností a ich príslušných
poskytovatelia licencií a služieb, výslovne odmieta všetky záruky, či už výslovné,
implicitné, zákonné alebo iné záruky týkajúce sa Služby, vrátane všetkých implicitných záruk
predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, vlastníckeho práva a neporušovania práv a
záruky, ktoré môžu vyplývať z obchodného styku, priebehu plnenia, zvyklostí alebo obchodu
prax. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku ani
a neposkytuje žiadne záruky, že Služba bude spĺňať Vaše
požiadavky, dosiahnuť zamýšľané výsledky, byť kompatibilný alebo pracovať s iným softvérom,
aplikácie, systémy alebo služby, fungovali bez prerušenia, spĺňali všetky výkonnostné alebo
štandardy spoľahlivosti alebo že je bezchybný, alebo že akékoľvek chyby alebo nedostatky môžu byť alebo budú opravené.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného, spoločnosť ani žiadny z poskytovateľov spoločnosti
neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenie alebo záruku: (i) pokiaľ ide o
prevádzku alebo dostupnosť Služby, alebo informácie, obsah a materiály alebo
výrobky, ktoré sú v ňom zahrnuté; (ii) že služba bude nepretržitá alebo bezchybná; (iii) pokiaľ ide o
presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaného prostredníctvom
Služba; alebo (iv) že Služba, jej servery, obsah alebo e-maily odoslané zo Služby alebo v jej mene
neobsahujú vírusy, skripty, trójske kone, červy, škodlivý softvér, časované bomby alebo
iné škodlivé zložky.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie určitých typov záruk alebo obmedzení
na uplatniteľné zákonné práva spotrebiteľa, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené výnimky a
obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. V takomto prípade sa však vylúčenia a obmedzenia stanovené
v tomto oddiele sa uplatňujú v maximálnom rozsahu, ktorý je vymožiteľný podľa platných právnych predpisov.

Rozhodné právo
Tieto podmienky a vaše práva sa riadia zákonmi krajiny, s výnimkou jej kolíznych noriem.
používanie služby. Používanie aplikácie môže podliehať aj iným miestnym, štátnym a iným právnym predpisom,
vnútroštátne alebo medzinárodné právne predpisy.

Riešenie sporov
Ak máte akékoľvek obavy alebo spory týkajúce sa Služby, súhlasíte s tým, že sa ich najprv pokúsite vyriešiť
spor neformálne kontaktovať spoločnosť.

Pre používateľov z Európskej únie (EÚ)
Ak ste spotrebiteľom Európskej únie, budú sa na vás vzťahovať všetky povinné ustanovenia
zákony krajiny, v ktorej máte bydlisko.

Federálna vláda Spojených štátov amerických Koniec
Ustanovenia o používaní
Ak ste koncovým používateľom federálnej vlády USA, naša služba je “komerčným predmetom”, pretože
Pojem je definovaný v 48 C.F.R. § 2.101.

Dodržiavanie právnych predpisov v Spojených štátoch
Vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, ktorá podlieha
embargo vlády Spojených štátov alebo ktoré boli označené Spojenými štátmi
ako krajina “podporujúca terorizmus” a (ii) nie ste uvedený na žiadnom zozname Spojených
vládny zoznam zakázaných alebo obmedzených strán.

Oddeliteľnosť a vzdanie sa práva

Oddeliteľnosť
Ak sa niektoré ustanovenie týchto podmienok považuje za nevynútiteľné alebo neplatné, takéto ustanovenie bude
zmeniť a vykladať tak, aby sa dosiahli ciele takéhoto ustanovenia v čo najväčšej
v rozsahu možnom podľa platných právnych predpisov a ostatné ustanovenia zostanú v platnosti v plnom rozsahu
a účinok.

Vzdanie sa práva
S výnimkou prípadov uvedených v tomto dokumente, neuplatnenie práva alebo nevyžiadanie plnenia
povinnosť podľa týchto podmienok nemá vplyv na možnosť strany uplatniť takéto právo alebo
požadovať takéto plnenie kedykoľvek neskôr, ani vzdanie sa porušenia nepredstavuje
vzdanie sa práva na akékoľvek následné porušenie.

Preklad Tlmočenie
Tieto podmienky mohli byť preložené, ak sme ich sprístupnili
Vás v našej službe. Súhlasíte s tým, že pôvodný anglický text má prednosť v prípade
spor.

Zmeny týchto podmienok
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto podmienky podľa vlastného uváženia. Ak
revízia je podstatná Vyvinieme primerané úsilie, aby sme ju oznámili aspoň 30 dní vopred.
pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. Čo sa považuje za podstatnú zmenu, sa určí
podľa nášho vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe alebo používaní našej služby po nadobudnutí účinnosti týchto zmien súhlasíte s tým, že
byť viazaný revidovanými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, či už úplne alebo čiastočne,
prestaňte používať webové stránky a službu.

Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zmluvných podmienok, môžete nás kontaktovať

Join today and get access to