fbpx

Servicevoorwaarden

Interpretatie en definities
Interpretatie
De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter geschreven is, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de
volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht
of ze nu in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities
In het kader van deze Algemene Voorwaarden:

Applicatie betekent het softwareprogramma dat door het Bedrijf wordt geleverd en dat wordt gedownload door
Jij op elk elektronisch apparaat, genaamd Go English coach
Application Store betekent de digitale distributiedienst geëxploiteerd en ontwikkeld door
Apple Inc. (Apple App Store) of Google Inc. (Google Play Store) waarin de
De toepassing is gedownload.
Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap uitoefent, waarover zeggenschap wordt uitgeoefend of waarover gezamenlijk zeggenschap wordt uitgeoefend
met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, het eigen vermogen
rente of andere stemgerechtigde effecten voor de verkiezing van bestuurders of andere
beheersautoriteit.
Account betekent een unieke account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van
onze service.
Land verwijst naar: Montana, Verenigde Staten
Bedrijf (in dit document aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”).
Overeenkomst) verwijst naar Voxeme Learning, PO Box 161915 Big Sky, MT 59716.
Inhoud verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die kan worden
geplaatst, geüpload, gelinkt aan of anderszins beschikbaar gemaakt door U, ongeacht de
vorm van die inhoud.
Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon
of een digitaal tablet.
Feedback betekent feedback, innovaties of suggesties die U stuurt met betrekking tot de
eigenschappen, prestaties of kenmerken van onze service.
Gratis Proefperiode verwijst naar een beperkte periode die gratis kan zijn bij aankoop van een
Inschrijving.
Goederen verwijzen naar de items die te koop worden aangeboden op de Service.
In-app aankoop verwijst naar de aankoop van een product, item, dienst of Abonnement
gemaakt via de Applicatie en onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en/of de
De eigen voorwaarden van de Application Store.
Bestellingen betekenen een verzoek van U om Goederen van ons te kopen.
Promoties hebben betrekking op wedstrijden, sweepstakes of andere promoties die worden aangeboden via de
Service.
Service verwijst naar de Applicatie.
Abonnementen verwijzen naar de diensten of toegang tot de Service die op basis van een abonnement worden aangeboden.
basis door het Bedrijf aan U.
Algemene Voorwaarden (ook “Voorwaarden” genoemd) betekenen deze Algemene Voorwaarden
die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van
de service.
Sociale mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens,
informatie, producten of diensten) van derden die kunnen worden weergegeven,
opgenomen of beschikbaar gemaakt door de Service.
U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of andere
rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot de service of deze gebruikt, zoals
toepasbaar.

Erkenning

Dit zijn de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze service en de overeenkomst
die werkt tussen U en het Bedrijf. In deze Algemene voorwaarden worden de rechten
en verplichtingen van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van Uw acceptatie van en naleving van
met deze Algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers
en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door de Service te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als
Als u het niet eens bent met enig deel van deze Algemene voorwaarden, dan mag u geen toegang krijgen tot de
Service.

Je verklaart dat je ouder bent dan 18 jaar. Het bedrijf staat niet toe dat personen jonger dan 18 jaar
om de Service te gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw acceptatie van en
naleving van het Privacybeleid van het bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft onze
beleid en procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonlijke gegevens
wanneer U de Applicatie of Website gebruikt en vertelt U over Uw privacyrechten en
hoe de wet U beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Bestellingen voor goederen plaatsen
Door het plaatsen van een Order voor Goederen via de Service, garandeert U dat U wettelijk in staat bent om
om bindende contracten af te sluiten.

Uw informatie
Indien U een Bestelling wenst te plaatsen voor Goederen die beschikbaar zijn via de Service, kan U gevraagd worden om het volgende te verstrekken
bepaalde informatie met betrekking tot Uw Bestelling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Uw naam, Uw
e-mail, uw telefoonnummer, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard,
Uw factuuradres en Uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om een creditcard of bankpas te gebruiken
of andere betalingsmethode(n) in verband met een Bestelling; en dat (ii) de informatie die U
die aan ons is verstrekt, waarheidsgetrouw, juist en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie te verstrekken aan
derden die de betaling verwerken om de voltooiing van Uw Bestelling te vergemakkelijken.

Bestelling annuleren
Wij behouden ons het recht voor om Uw Bestelling op elk gewenst moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder
maar niet beperkt tot:

 • Beschikbaarheid van goederen
 • Fouten in de beschrijving of prijzen van Goederen
 • Fouten in je bestelling

Wij behouden ons het recht voor om Uw Bestelling te weigeren of te annuleren als er sprake is van fraude of een ongeoorloofde of illegale handeling.
transactie wordt vermoed.

Uw annuleringsrecht
Goederen die u koopt, kunnen alleen worden geretourneerd in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en bepalingen.
Voorwaarden en ons retourbeleid.

Ons retourbeleid maakt deel uit van deze algemene voorwaarden. Lees onze Retourzendingen
Beleid voor meer informatie over je recht om je Bestelling te annuleren.

Je recht om een Bestelling te annuleren geldt alleen voor Goederen die in dezelfde staat worden geretourneerd
zoals U ze ontvangen hebt. Je moet ook alle productinstructies, documenten
en wikkels. Goederen die beschadigd zijn of niet in dezelfde staat verkeren als waarin U ze heeft ontvangen
of die gedragen zijn buiten het openen van de originele verpakking worden niet terugbetaald. U
dient daarom redelijke zorg te dragen voor de aangekochte Goederen terwijl deze zich in Uw
bezit.

We zullen u uiterlijk 14 dagen na de dag waarop we de geretourneerde goederen hebben ontvangen, terugbetalen.
Goederen. Wij zullen hetzelfde betaalmiddel gebruiken als U voor de Bestelling hebt gebruikt, en U zult niet
kosten voor een dergelijke vergoeding.

Je hebt niet het recht om een Bestelling voor de levering van een van de volgende Goederen te annuleren:

 • De levering van Goederen die gemaakt zijn volgens Uw specificaties of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.
 • De levering van Goederen die naar hun aard niet geschikt zijn om te worden geretourneerd,
  snel achteruitgaan of waarvan de vervaldatum is verstreken.
 • De levering van Goederen die niet geschikt zijn voor retourzending vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische redenen en die na levering niet verzegeld waren.
 • De levering van Goederen die na levering naar hun aard onlosmakelijk verbonden zijn
 • gemengd met andere items.
 • De levering van digitale inhoud die niet wordt geleverd op een tastbare drager als de prestatie is begonnen met Uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en U heeft erkend Uw recht op herroeping te verliezen.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden
Wij werken Ons aanbod van Goederen op de Service voortdurend bij. De goederen beschikbaar op
Onze service kan verkeerd geprijsd, onjuist beschreven of niet beschikbaar zijn en wij kunnen
vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over onze Goederen op de Service en in Onze
reclame op andere websites.

We kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, waaronder
prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten. We behouden ons het recht voor om
informatie te wijzigen of bij te werken en fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren
zonder voorafgaande kennisgeving.

Prijsbeleid
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk gewenst moment te herzien voordat een Bestelling wordt geaccepteerd.

De opgegeven prijzen kunnen door het Bedrijf worden herzien na aanvaarding van een Bestelling in de
geval van een gebeurtenis die van invloed is op de levering als gevolg van overheidsoptreden, variatie in
douanerechten, hogere verzendkosten, hogere wisselkosten en eventuele andere
zaken waarover het bedrijf geen controle heeft. In dat geval hebt U het recht om te annuleren
Uw bestelling.

Betalingen
Voor alle gekochte Goederen geldt een eenmalige betaling. Betaling kan worden gedaan via
verschillende betalingsmethoden die we beschikbaar hebben, zoals Visa, MasterCard, Affinity Card,
American Express-kaarten of online betalingsmethoden (bijvoorbeeld PayPal).

Betaalkaarten (creditcards of debetkaarten) zijn onderhevig aan geldigheidscontroles en
autorisatie door de uitgever van uw kaart. Als we de vereiste toestemming niet ontvangen, zullen We
is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van Uw Bestelling.

Abonnementen

Abonnementsperiode
De Service of sommige onderdelen van de Service zijn alleen beschikbaar met een betaald Abonnement. U zult
vooraf worden gefactureerd op terugkerende en periodieke basis (zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks of
jaarlijks), afhankelijk van het type abonnementsplan dat u selecteert bij aankoop van de
Inschrijving.

Aan het einde van elke periode wordt Uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde
voorwaarden, tenzij U deze annuleert of het Bedrijf deze annuleert.

Abonnement annuleren
U kunt de verlenging van Uw Abonnement annuleren via de instellingenpagina van Uw Account of door
contact op te nemen met het bedrijf. U ontvangt geen terugbetaling voor de kosten die U al hebt betaald voor Uw
huidige Abonnementsperiode en hebt U toegang tot de Service tot het einde van Uw
huidige abonnementsperiode.

Indien het Abonnement tot stand is gekomen via een In-app Aankoop, kunt U de verlenging annuleren
van Uw Abonnement met de Applicatiewinkel.

Facturering
U zult het Bedrijf voorzien van nauwkeurige en volledige factureringsinformatie, met inbegrip van volledige
naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode.

Als automatische facturering om wat voor reden dan ook niet plaatsvindt, stuurt het Bedrijf een elektronisch bericht aan de klant.
factuur waarop staat dat u handmatig, binnen een bepaalde termijn, verder moet gaan met de
volledige betaling voor de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.

Als het abonnement is afgesloten via een In-app aankoop, wordt alle facturering afgehandeld door de
Application Store en is onderworpen aan de eigen voorwaarden van de Application Store.

Veranderingen
Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment de Abonnementsvergoedingen wijzigen. Elke
Wijzigingen in de abonnementskosten worden van kracht aan het einde van de op dat moment lopende abonnementsperiode.
periode.

Het Bedrijf stelt U vooraf in kennis van wijzigingen in het Abonnement.
vergoedingen om U in de gelegenheid te stellen Uw Abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.
effectief.

Uw voortgezette gebruik van de Service nadat de wijziging van de abonnementskosten van kracht is geworden
vormt Uw akkoord om het gewijzigde bedrag van de Abonnementsvergoeding te betalen.

Terugbetalingen
Behalve wanneer dit wettelijk verplicht is, worden betaalde abonnementsgelden niet gerestitueerd.
Bepaalde restitutieverzoeken voor Abonnementen kunnen door het Bedrijf per geval in overweging worden genomen en uitsluitend naar goeddunken van het Bedrijf worden ingewilligd.

Als het Abonnement is afgesloten door middel van een In-app aankoop, wordt in de Store van de Applicatie
restitutiebeleid van toepassing. Als U een terugbetaling wilt aanvragen, kunt U dit doen door contact op te nemen met de
direct naar de Application Store.

Gratis proefabonnement
Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, een Abonnement met Gratis Proefabonnement aanbieden voor een beperkte duur.
periode.

U moet mogelijk uw factureringsgegevens invoeren om u aan te melden voor de Gratis Proefperiode.
Als U Uw factureringsgegevens invoert bij het aanmelden voor een Gratis Proefabonnement, wordt U niet
door het Bedrijf in rekening gebracht totdat het Gratis Proefabonnement is verlopen. Op de laatste dag van de Gratis Proefperiode
periode, tenzij U Uw Abonnement heeft opgezegd, wordt automatisch het volgende in rekening gebracht
de toepasselijke Abonnementsvergoedingen voor het type Abonnement dat U hebt geselecteerd.
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving (i) de voorwaarden te wijzigen en
voorwaarden van de aanbieding Gratis Proefabonnement, of (ii) een dergelijke aanbieding Gratis Proefabonnement annuleren.

In-app aankopen
De Applicatie kan In-app Aankopen bevatten waarmee u producten, diensten of
Abonnementen.

Meer informatie over hoe u In-app aankopen kunt beheren met behulp van uw
Apparaat kan worden uiteengezet in de eigen voorwaarden van de Applicatiewinkel of in uw
De Help-instellingen van het apparaat.

In-app aankopen kunnen alleen binnen de Applicatie worden gebruikt. Als je een In-app
Aankoop, kan die In-app aankoop niet worden geannuleerd nadat u de download hebt gestart.
In-app aankopen kunnen niet worden ingewisseld voor geld of een andere vergoeding of anderszins
overgebracht.

Als een In-app aankoop niet succesvol is gedownload of niet werkt nadat deze is
succesvol gedownload, zullen we, nadat we ons bewust zijn geworden van de fout of op de hoogte zijn gesteld van de
fout door U, onderzoek de reden van de fout. We zullen redelijk handelen bij de beslissing of
U een vervangende In-app Aankoop te doen toekomen of U een patch te bezorgen om de
fout. In geen geval zullen Wij U kosten in rekening brengen voor het vervangen of repareren van de In-app Aankoop. In het onwaarschijnlijke
geval dat wij niet in staat zijn om de betreffende In-app Aankoop te vervangen of te repareren of niet in staat zijn om
dit doen binnen een redelijke termijn en zonder noemenswaardige overlast voor U, Wij
zal de Applicatiewinkel u een bedrag restitueren tot maximaal de kosten van de desbetreffende
In-app aankoop. Als U een terugbetaling wilt aanvragen, kunt U dit doen door contact op te nemen met
de Application Store.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle facturerings- en transactieprocessen worden afgehandeld door de
Application Store van waar u de Applicatie hebt gedownload en worden door die
De eigen voorwaarden van de Application Store.
Als je betalingsgerelateerde problemen hebt met In-app aankopen, moet je contact opnemen met de
direct naar de Application Store.

Promoties
Promoties die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen onderworpen zijn aan regels die
los van deze Voorwaarden.
Als U deelneemt aan een Promotie, lees dan de toepasselijke regels en onze
Privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, dan zijn de Promotieregels
van toepassing.

Gebruikersaccounts
Wanneer U een account bij ons aanmaakt, moet U ons informatie verstrekken die correct is,
altijd volledig en actueel zijn. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, die
kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op onze service.
U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat U gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor
alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze service hoort
of een Social Media Service van derden.

U stemt ermee in Uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen
bij het ontdekken van een inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van Uw account.
U mag als gebruikersnaam geen naam gebruiken van een andere persoon of entiteit of die niet rechtmatig
beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon of
entiteit anders dan U zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins
beledigend, vulgair of obsceen.

Inhoud
Uw recht om inhoud te plaatsen
Onze Service stelt U in staat om Inhoud te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u plaatst op
de Service, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door Inhoud te plaatsen op de Service, verleent U ons het recht en de licentie om de Inhoud te gebruiken, te wijzigen, openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.
dergelijke Inhoud uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te reproduceren en te distribueren op en via de
Service. U behoudt al Uw rechten op Inhoud die U indient, plaatst of weergeeft op
of via de Service en U bent verantwoordelijk voor het beschermen van deze rechten. U gaat ermee akkoord dat
deze licentie omvat het recht voor ons om Uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de
Service, die Uw Inhoud ook mogen gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van U is (U bent de eigenaar) of U hebt het recht om
gebruiken en ons de rechten en licentie te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van
Uw Inhoud op of via de Service is niet in strijd met de privacyrechten, publicatierechten,
auteursrechten, contractrechten of andere rechten van enige persoon.

Inhoudelijke beperkingen
Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gebruikers van de Service. U uitdrukkelijk
begrijpt en gaat ermee akkoord dat U als enige verantwoordelijk bent voor de Inhoud en voor alle activiteiten die
plaatsvindt onder uw account, ongeacht of dit gebeurt door u of door een derde persoon die uw account gebruikt.
U mag geen Inhoud verzenden die onwettig, beledigend, schokkend of aanstootgevend is,
bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn. Voorbeelden van dergelijke
verwerpelijke inhoud omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • Onwettig of het bevorderen van onwettige activiteiten.
 • Lasterlijke, discriminerende of kleingeestige inhoud, inclusief verwijzingen naar of commentaar op religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst of andere doelgroepen.
 • Spam, machinaal – of willekeurig – gegenereerd, die ongeoorloofde of ongevraagde reclame, kettingbrieven, enige andere vorm van ongeoorloofde verzoeken of enige vorm van loterij of gokken vormt.
 • Het bevatten of installeren van virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere inhoud die is ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken of om onbevoegde toegang te verkrijgen tot gegevens of andere informatie van een derde persoon.
 • Inbreuk maken op eigendomsrechten van enige partij, met inbegrip van octrooirechten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publicatierechten of andere rechten.
 • Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief het bedrijf en zijn werknemers of vertegenwoordigers.
 • De privacy van derden schenden.
 • Valse informatie en kenmerken.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken te bepalen
Inhoud al dan niet geschikt is en voldoet aan deze Voorwaarden, te weigeren of te verwijderen
deze inhoud. Het Bedrijf behoudt zich verder het recht voor opmaak en bewerkingen aan te brengen en
de wijze van Inhoud wijzigen. Het Bedrijf kan ook het gebruik van de
Service als U dergelijke aanstootgevende Inhoud post. Aangezien het bedrijf niet alle inhoud kan controleren
geplaatst door gebruikers en/of derden op de Service, gaat u ermee akkoord de Service te gebruiken op uw
eigen risico. U begrijpt dat U door het gebruik van de Service kunt worden blootgesteld aan inhoud die U
beledigend, onfatsoenlijk, onjuist of aanstootgevend kunnen vinden, en U stemt ermee in dat onder geen beding
Onder geen enkele omstandigheid zal het bedrijf aansprakelijk zijn voor enige inhoud, inclusief eventuele fouten of
omissies in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van uw gebruik
van welke inhoud dan ook.

Back-ups van inhoud
Hoewel er regelmatig back-ups van de inhoud worden gemaakt, garandeert het bedrijf niet dat er
Er zullen geen gegevens verloren gaan of beschadigd raken.

Corrupte of ongeldige back-uppunten kunnen worden veroorzaakt door, zonder beperking, Inhoud die
beschadigd is voordat de back-up werd uitgevoerd of die verandert tijdens het uitvoeren van de back-up.
Het bedrijf biedt ondersteuning en probeert bekende of ontdekte problemen op te lossen.
problemen die de back-ups van Inhoud kunnen beïnvloeden. Maar U erkent dat het Bedrijf
geen aansprakelijkheid met betrekking tot de integriteit van Content of het niet succesvol herstellen van Content naar
een bruikbare staat.

U stemt ermee in een volledige en nauwkeurige kopie van alle Inhoud te bewaren op een locatie
onafhankelijk van de service.

Auteursrecht

Inbreuk op intellectueel eigendom
We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is Ons beleid om te reageren op elke claim
dat Inhoud die op de Service is geplaatst inbreuk maakt op een auteursrecht of ander intellectueel eigendom
inbreuk van een persoon.

Als U een eigenaar van auteursrechten bent, of namens een auteursrechthebbende gemachtigd bent, en U gelooft dat de
auteursrechtelijk beschermd werk is gekopieerd op een manier die een schending van het auteursrecht vormt die
die plaatsvindt via de Service, moet U Uw kennisgeving schriftelijk indienen ter attentie van
onze auteursrechtenagent via e-mail op [email protected] en voeg bij Uw kennisgeving een
gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en honoraria van advocaten) voor
Verkeerdelijk beweren dat Inhoud inbreuk maakt op Uw auteursrecht.

DMCA-kennisgeving en DMCA-procedure voor claims wegens inbreuk op auteursrecht
U kunt een kennisgeving indienen krachtens de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door
onze Copyright Agent schriftelijk van de volgende informatie te voorzien (zie 17 U.S.C.
512(c)(3) voor meer informatie);

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de
  eigenaar van het auteursrecht.
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt, inclusief de URL (het adres van de webpagina) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 • Identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal zich bevindt waarvan U beweert dat het inbreukmakend is.
 • Je adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een verklaring van U dat U er te goeder trouw van overtuigd bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
 • Een verklaring van U, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in Uw kennisgeving juist is en dat U de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze auteursrechtenagent via e-mail op [email protected]. Na ontvangst van
een kennisgeving, zal het Bedrijf naar eigen goeddunken de maatregelen nemen die het acht
gepast, inclusief verwijdering van de gewraakte inhoud van de Service.

Intellectueel eigendom
De Service en de originele inhoud (met uitzondering van Inhoud die door U of andere gebruikers is geleverd),
functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Onderneming en haar
licentiegevers.

De Service wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel het land als de Verenigde Staten.
vreemde landen.

Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of enige dienst
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Uw feedback aan ons
U draagt alle rechten, aanspraken en belangen in alle Feedback die u aan het Bedrijf verstrekt over. Als voor een
reden een dergelijke overdracht niet effectief is, stemt u ermee in het Bedrijf een niet-exclusieve,
eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie om te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken,
dergelijke Feedback zonder beperking in sublicentie geven, distribueren, wijzigen en exploiteren.

Koppelingen naar andere websites
Onze service kan koppelingen bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of
gecontroleerd door het bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, privacy
beleid of praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en
gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige
schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op
op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of
diensten.

We raden U ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die U bezoekt.

Beëindiging
Wij kunnen Uw Account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid,
om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als U deze Voorwaarden schendt en
Voorwaarden.

Bij beëindiging zal Uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk ophouden. Als u
Uw Account beëindigen, kunt U simpelweg stoppen met het gebruik van de Service.

Beperking van aansprakelijkheid
Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en
een van haar leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve verhaal voor alle
het voorgaande is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door U is betaald via de Service of 100
USD als U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf of haar
leveranciers aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade
wat dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving, verlies van gegevens of andere
informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of in
op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de Service, software van derden en/of
hardware van derden die wordt gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling
van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van
dergelijke schade en zelfs als het rechtsmiddel zijn wezenlijke doel mist.

In sommige staten is de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor
incidentele schade of gevolgschade, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen kunnen
niet van toepassing. In deze staten wordt de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de grootste mate die wettelijk is toegestaan.

“AS IS” en “AS AVAILABLE” Disclaimer
De Service wordt aan U geleverd “IN DE HUIDIGE STAAT” en “IN DE HUIDIGE STAAT” en met alle fouten en gebreken.
zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zal de
Vennootschap, namens zichzelf en namens haar Gelieerde Ondernemingen en haar en hun respectievelijke
licentiegevers en serviceproviders, wijst uitdrukkelijk alle garanties van de hand, ongeacht of deze expliciet zijn,
impliciete, wettelijke of andere garanties met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties
van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en
garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, prestaties, gebruik of handel
praktijk. Zonder beperking op het voorgaande, geeft het Bedrijf geen garantie of
toezegging en doet geen enkele toezegging dat de Service zal voldoen aan Uw
vereisten, beoogde resultaten te behalen, compatibel te zijn of samen te werken met andere software,
toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking werken, voldoen aan alle prestaties of
betrouwbaarheidsnormen of foutloos zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, mag noch het bedrijf, noch een van de leveranciers van het bedrijf
geeft geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de
werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of
producten die daarop staan; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot
de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de
Service; of (iv) dat de Service, haar servers, de inhoud, of e-mails verzonden van of namens
de Vennootschap vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of virussen.
andere schadelijke bestanddelen.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen niet toe
op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en
beperkingen zijn mogelijk niet op U van toepassing. Maar in een dergelijk geval zijn de uitsluitingen en beperkingen uiteengezet
in deze sectie worden toegepast voor zover uitvoerbaar onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht
De wetten van het Land, met uitsluiting van de regels van conflictenrecht, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en Uw
gebruik van de Service. Uw gebruik van de Applicatie kan tevens onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale en nationale regelgeving,
nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting
Als U een probleem of geschil hebt over de Service, gaat U ermee akkoord eerst te proberen het
geschil informeel door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)
Als U een consument uit de Europese Unie bent, profiteert U van alle verplichte bepalingen van
de wet van het land waarin u verblijft.

Federale overheid van de Verenigde Staten Einde
Gebruiksbepalingen
Als U een eindgebruiker van de Amerikaanse federale overheid bent, is onze Service een “Commercieel Item” zoals dat
De term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101.

Wettelijke naleving Verenigde Staten
U verklaart en garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan de
embargo van de regering van de Verenigde Staten, of die door de Verenigde Staten is aangewezen
regering als een “terrorisme ondersteunend” land, en (ii) U bent niet opgenomen in een van de Verenigde
Lijst van verboden of beperkte partijen van de overheid van de Verenigde Staten.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig wordt geacht, zal deze bepaling
gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van deze bepaling zo goed mogelijk te verwezenlijken
voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving en de overige bepalingen blijven volledig van kracht
en effect.

Verklaring van afstand
Behoudens het hierin bepaalde, is het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van de uitvoering van een
verplichting onder deze Voorwaarden heeft geen invloed op de mogelijkheid van een partij om dat recht of die verplichting uit te oefenen.
nakoming op enig later tijdstip eisen, noch zal het afzien van een schending een
een verklaring van afstand van enige daaropvolgende schending.

Vertalen Tolken
Deze Algemene Voorwaarden kunnen vertaald zijn als Wij ze beschikbaar hebben gesteld aan
U op onze service. U stemt ermee in dat de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert in het geval van een
betwisten.

Wijzigingen in deze voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als
een herziening van wezenlijk belang is, zullen we redelijke inspanningen leveren om dit ten minste 30 dagen van tevoren aan te kondigen
voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt bepaald
naar eigen goeddunken.

Door toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van onze service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met het volgende
gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk,
stop dan met het gebruik van de website en de Service.

Neem contact met ons op
Als u vragen hebt over deze Algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive deals and academy updates.

Join today and get access to